Marketing AI w mediach społecznościowych

Dodatkowe informacje oraz rekrutacja na kształcenie:

Kierownik kształcenia specjalistycznego
dr Krzysztof Radzymiński-Woźniak
Mój numer : 502567100
pelnomocnik.kanclerza@pedagogium.pltel: (+48) 53 731 20 58
ks.rekrutacja@pedagogium.pl

Praktyki zawodowe:

w Danii lub innych krajach Unii Europejskiej.Cel kształcenia dualnego:

  • Przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych kompetencji, które są niezbędne do efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w organizacji gospodarstwa rolnego.
  • Pogłębienie wiedzy słuchaczy i wsparcie w procesie poszukiwania zatrudnienia.


Kwalifikacje:

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, posiada praktyczne przeszkolenie w zakresie samodzielnego zarządzania gospodarstwem rolnym, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada także podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, organizacji produkcji, zarządzania oraz funkcjonowania infrastruktury rolnej.


Organizacja kształcenia:


Kształcenie dualne trwa 3 semestry

Ekonomia zarządzania w gospodarstwie rolnym
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more