OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJPEDAGOGIUM – WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCHW WARSZAWIEz dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie miejsca i terminu przeprowadzenia uzupełniających wyborów na członka Senatu reprezentującego pracowników będących nauczycielami...

Wymiana legitymacji

 WYMIANA LEGITYMACJI PAPIEROWEJ  NA ELEKTRONICZNĄ  LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ (ELS) Uwaga   Studenci, W  związku z wygaśnięciem ważności  papierowych legitymacji, Uczelnia prowadzi  wymianę   legitymacji  papierowej...

Zarządzenie nr 1/X/19-20

ZARZĄDZENIE Nr1/ X/19-20 REKTORA PEDAGOGIUM – WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE z dnia 1 października 2019 roku w sprawie terminów uzupełniających wyborów do Senatu Uczelni oraz powołania komisji wyborczej. Na podstawie §14 ust. 21 Statutu Pedagogium...