KONFERENCJA „XX lat Polski w Unii Europejskiej”

Promocja dla kandydatów
Innowacyjna metoda nauczania w Pedagogium: Wykorzystanie technologii w edukacji

17/05/2024

KONFERENCJA „XX lat Polski w Unii Europejskiej”


Konferencja będzie stanowić platformę do refleksji nad przemianami w szkolnictwie wyższym w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz zachęcić do dyskusji nad szansami i wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem sztucznej inteligencji w edukacji.

  • Miejsce: Uczelnia Pedagogium – Aula
  • Data: 12 czerwca 2024
  • Czas trwania: 11:00-13:00

Organizator: Uczelnia Pedagogium we współpracy z
Wyższą Szkoła Biznesu, mediów i Reklamy


Cele konferencji:

1.⁠ ⁠Omówienie wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na zmiany w edukacji szkolnictwa wyższego.

2.⁠ ⁠Zidentyfikowanie wyzwań i szans związanych z wprowadzaniem sztucznej inteligencji (AI) w edukacji.


Program konferencji „XX lat Polski w Unii Europejskiej”

11:00-11:15 — Otwarcie konferencji — prof. dr hab. Bernard Koziróg dr h.c. Mult. — Rektor
Pedagogium WSNS11:15-11:30 Wstęp — Prorektor ds. rozwoju Pedagogium WSNS — dr n. tech. Wojciech Słomka


11:30-11:45 — Prezentacja I: «Ewolucja edukacji w Polsce w XX-leciu
obecności w UE» — dr Agnieszka Strumińska — Dziekan Wydziału Pedagogiki i Pracy Socjalnej


11:45-12:00 — Prezentacja II: «Zagrożenia, wyzwania i szanse dla bezpieczeństwa. Aspekty prawne członkostwa Polski w UE» — dr inż. Krzysztof R. Zieliński — Dziekan Wydziału Administracji i Nauk o Bezpieczeństwie12:00-12:15 — Przerwa kawowa12:15-12:45 — Prezentacja III: «Wyzwania edukacyjne i szanse AI w szkolnictwie wyższym w Polsce» — mgr Magdalena Osińska-Wilińska — Dziekan Wyższej Szkoły Biznesu
Mediów i Reklamy12:45-13:15 — Prezentacja IV: «Wdrożenie sztucznej inteligencji w edukacji — perspektywy
i wyzwania» — dr Krzysztof Radzymiński-Woźniak13:15-13:30 — Zamknięcie konferencji — rozdanie certyfikatów

Powiązane

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more