Projekt działań mających na celu zwiększenie dostępności Pedagogium WSNS dla wszystkich studentów niepełnosprawnych.

Projekt działań mających na celu zwiększenie dostępności Pedagogium WSNS dla wszystkich studentów niepełnosprawnych.

 

 

Zaplanowaliśmy szerokie działania mające na celu likwidację wszelkich barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Dzięki powołaniu Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Pedagogium WSNS, studenci będą mogli otrzymywać wsparcie, gdy tylko będą tego potrzebowali. Priorytetem będzie ułatwienie studiowania osobom z niepełnosprawnościami na każdym etapie kształcenia.

Będziemy wprowadzać ułatwienia na etapie rekrutacji, bez konieczności osobistego składania dokumentów na uczelni, a przez stronę internetową. Wprowadzimy nowe rozwiązania technologiczne, ułatwiające poruszanie się po budynku uczelni(system informacji wizualnej), jak również ułatwiające udział w zacięciach (monitory informacyjne przy salach wykładowych z informacją o odbywających się zajęciach).

Dodatkowo biblioteka Pedagogium WSNS zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie (program udźwiękowiający, alternatywne klawiatury, syntezator mowy, program powiększający). Naszym studentom udostępnimy również dostęp do biblioteki cyfrowej – e-booki.

Pedagogium dysponować również będzie wypożyczalnią sprzętu ułatwiającego zdobywanie wiedzy studentom z niepełnosprawnościami (laptopy, smartfony, dyktafony, lupy, dyski USB….)

Oprócz zniesienia barier architektonicznych, na bieżąco udostępniane będą materiały edukacyjne dla studentów, takie jak:

  • kursy,
  • zajęcia online,
  • zasoby biblioteczne.

 

    1. Procedura zapewniająca ułatwienie procesu rekrutacji osób z niepełnosprawnościami do Uczelni – link kierujący do pliku z procedurą
    2. Procedura dostęności pod względem architektonicznym dla osób z niepełnosprawnościami – link kierujący do pliku z procedurą
    3. Procedura zapewniająca dostępność kształcenia osób z niepełnosprawnościami link kierujący do pliku z procedur