Życzenia
Konferencja

26/02/2021

Webinar -komunikacja w dobie pandemii

Komunikacja w dobie pandemii – aspekty społeczne i zarządzania kryzysowego „Słuchać i słyszeć, patrzeć i widzieć”

Webinar organizowany przez PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie

Termin:4marca 2021 r., godz. 17.30 – 21.00


Miejsce: platforma internetowa administrowana przez PEDAGOGIUM WSNS,


Link do wydarzenia na ClickMeeting- PEDAGOGIUM

Cel webinaru

Ludzkość zmaga się codziennie z wszelkimi zagrożeniami o charakterze naturalnym
i cywilizacyjnym. Oprócz tych zagrożeń, świat wstrząsany jest konfliktami zbrojnych, w tym należy zwrócić uwagę na aktywność różnych grup stosujące przemoc w postaci aktów terroru na tle religijnym, etnicznym lub ideowym. Zaś początek 2020 roku przyniósł społeczności dodatkowe zagrożenie w postaci pandemii wirusa COVID-19.
Na temat zagrożeń informują oraz komentują środki masowej komunikacji – radio, telewizja, portale internetowe, platformy społecznościowe. Wiele spośród przekazywanych informacji możemy kwalifikować jako wiarygodne, ale duża ich część jest wątpliwej jakości,nieprawdziwe czy nawet kłamliwe.
W związku z tym PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie zaprasza do udziału w seminarium internetowym – webinarium, poświęconym zarządzaniu przekazem informacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego w kontekście społecznym
i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

PROGRAM WEBINARIUM
na temat: Komunikacja w dobie pandemii – aspekty społeczne i zarządzania kryzysowego
„Słuchać i słyszeć, patrzeć i widzieć”

godz. 17.30 – rozpoczęcie webinarium
– dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska – JM Rektor PEDAGOGIUM

Wystąpienia prelegentów:
godz. 17.45 – 18.05
Temat: Procesy informacyjne w działaniach kryzysowych
Prelegent: dr Marian CHALIMONIUK

godz. 18.10 – 18.30
Temat: Wyznaczniki komunikowania kryzysowego i jego organizacja w wybranych sytuacjach kryzysowych
Prelegent:dr Emilia WIEREMCZUK

godz. 18.35 – 18.55
Temat: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – studium na podstawie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego (KPZK)
Prelegent: dr Sylwester SMOLEŃSKI

godz. 19.00 – 19.20
Temat: Relacje interpersonalne w komunikacji zdalnej – aspekty psychologiczne.
Prelegent:mgr Anna GUSSMAN-ŁEPEK

godz. 19.25 – 19.45
Temat: Rola edukacji (dla bezpieczeństwa) w komunikacji społecznej
w czasie epidemii Covid-19
Prelegent:dr Szymon MACIOŁEK

godz. 19.50 – 20.10
Temat: Kultura bezpieczeństwa informacji
Prelegent: dr inż. Krzysztof R. ZIELIŃSKI

Od godz. 20.15
Panel dyskusyjny
Moderator: dr inż. Krzysztof R. Zieliński
Uczestnicy webinarium mają możliwość aktywnego udziału w panelu dyskusyjnym – komentowania wystąpień, zadawania pytań oraz przedstawiania własnych poglądów.

godz. 21.00
Podsumowanie webinarium i zakończenie

Powiązane

Webinar -komunikacja w dobie pandemii
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more