Komunikat w sprawie Legitymacji
Życzenia

29/10/2020

Ważne -Wymiana starych legitymacji

WYMIANA LEGITYMACJI PAPIEROWEJ  NA ELEKTRONICZNĄ  LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ (ELS)

Informujemy o obowiązku wymiany starej legitymacji studenckiej

do końca listopada 2020

W  związku z wygaśnięciem ważności  papierowych legitymacji, Uczelnia prowadzi  wymianę   legitymacji  papierowej  na elektroniczną (ELS)  dla  osób  zainteresowanych :

1) na koncie indywidualnym (wirtualne konto studenta), STUDENT-DANE STUDENTA  należy dodać zdjęcie, aby pojawiło się na Wirtualnej Uczelni

2) na adres:legitymacje@pedagogium.pl  należy wysłać  e-mail z deklaracją wymiany legitymacji, uiścić opłatę za ELS w wysokości 22 zł i załączyć dowód wpłaty

3) zapytania w tym temacie należy  kierować do dziekanatu na adres: dziekanat@pedagogium.pl

4) zwrotowi podlega legitymacja wymieniana; o odbiorze/wymianie student zostanie poinformowany indywidualnie.

Powiązane

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more