„Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz – o podstawach efektywnego uczenia się”.