Kurs języka angielskiego

Dodatkowe informacje oraz rekrutacja na studia:
Rekrutacja@pedagogium.pl

Opis kursu

Nasz kurs języka polskiego został opracowany z myślą o osobach, które chcą opanować język polski na różnych poziomach zaawansowania. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz naukę języka polskiego, czy też chcesz doskonalić swoje umiejętności, nasz kurs zapewni Ci odpowiednie wsparcie.

Czas trwania:

 • Kurs trwa 3 miesiące w intensywnym trybie,
 • Możliwość wyboru formy kursu: semestralnie (4,5 miesiąca) lub rocznie (10 miesięcy).


Program nauczania-moduły:

Moduł 1: Podstawy języka angielskiego

 • Nauka podstawowych struktur gramatycznych i słownictwa.
 • Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu i czytaniu.


Moduł 2: Średniozaawansowany poziom

 • Doskonalenie umiejętności konwersacyjnych i gramatycznych.
 • Praca nad rozszerzaniem słownictwa i poprawą płynności wypowiedzi.

Moduł 3: Zaawansowany poziom

 • Skomplikowane struktury gramatyczne i zaawansowane słownictwo.
 • Ćwiczenia pisemne i ustne na tematy związane z życiem codziennym i zawodowym

Moduł 4: Specjalistyczne zagadnienia (opcjonalnie)

 • Dla tych, którzy chcą pogłębić wiedzę w określonych obszarach, np. język biznesu, naukowy itp.

Korzyści

 • Opanowanie języka angielskiego na odpowiednim poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.
 • Przygotowanie do egzaminów certyfikujących znajomość języka angielskiego, takich jak Cambridge English Exams, TOEFL, IELTS itp.
 • Możliwość kontynuowania nauki na wyższych poziomach edukacji, w tym na studiach w Pedagogium — Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.
 • Indywidualne podejście do ucznia oraz wsparcie doświadczonych nauczycieli.

Nasz kurs języka angielskiego to idealna okazja do poszerzenia swoich umiejętności językowych, zdobycia pewności siebie w komunikacji oraz otwarcia się na nowe możliwości edukacyjne i zawodowe.

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more