Kurs języka polskiego

Dodatkowe informacje oraz rekrutacja na studia:
Rekrutacja@pedagogium.pl

Opis kursu

Nasz kurs języka angielskiego został zaprojektowany dla osób o różnym poziomie zaawansowania, począwszy od początkujących do zaawansowanych. Bez względu na Twoje doświadczenie z językiem angielskim, nasz kurs zapewni Ci solidne podstawy i umożliwi rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Czas trwania:

 • Kurs trwa 3 miesiące w intensywnym trybie,
 • Możliwość wyboru formy kursu: semestralnie (4,5 miesiąca) lub rocznie (10 miesięcy).

Program nauczania-moduły:

Moduł 1: Podstawy języka polskiego

 • Poznanie podstawowych zagadnień gramatycznych i słownictwa.
 • Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu i czytaniu.

Moduł 2: Średniozaawansowany poziom

 • Doskonalenie gramatyki i poszerzanie słownictwa.
 • Ćwiczenia pisemne i ustne.

Moduł 3: Zaawansowany poziom

 • Skomplikowane struktury gramatyczne i zaawansowane słownictwo.
 • Konwersacje i dyskusje na różnorodne tematy.

Moduł 4: Specjalistyczne zagadnienia (opcjonalnie)

 • Dla tych, którzy chcą pogłębić wiedzę w określonych obszarach, np. język biznesu, naukowy itp.

Korzyści

 • Opanowanie języka polskiego na odpowiednim poziomie umożliwiającym komunikację w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.
 • Przygotowanie do egzaminów certyfikujących znajomość języka polskiego.
 • Możliwość kontynuowania nauki na wyższych poziomach edukacji, w tym na studiach w Pedagogium — Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.
 • Elastyczny harmonogram zajęć, który można dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Nasz kurs języka polskiego to doskonała okazja do poszerzenia swoich umiejętności językowych i otwarcia się na nowe możliwości edukacyjne i zawodowe.

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more