e-mail:  projekty.pedagogium@gmail.com
tel.  609 679 093
biuro:  ul. Marszałkowska 115

adres:
Pedagogium WSNS
ul. Marszałkowska 115
00-102, Warszawa