Jak prowadzić organizację pozarządową aby mieć wpływ na swoje otoczenie i przyszłość?
Zarzadzanie w sprawie trybu nauki semestr Letni

06/02/2022

Podstawy konfliktu

Podstawy konfliktu

Szanowni Państwo,

Spotkanie szkolenie z Panem Przemysławem Wysockim.

Przemysław Wysocki -Mediator Sądowy, współpracujący również z KNF w zakresie mediacji dotyczącej kredytów denominowanych wyrażonych w walucie obcej.

Od ponad 10 lat związany z windykacją miękką oraz twardą.

W codziennej pracy wykorzystuje techniki diagnozowania oraz rozwiązywania konfliktów.

Zgromadzona wiedza, oraz pozyskane doświadczenie zawodowe stały się przyczyną stworzenia szkolenia z zakresu konfliktu, które ma pomóc w diagnozowaniu konfliktów, rozwiązywaniu konfliktów oraz ich zapobieganiu.

Agenda szkolenia:

Panel A (08.02.2022, 18:00-20:00)

1. Wybrane definicje konfliktu,

2. Wybrane rodzaje konfliktu,

3. Wybrane metody analizy konfliktów,

4. Ćwiczenia.

Panel B (09.02.2022, 18:00-20:00)

5. Wybrane metody rozwiązywania konfliktów,

6. Przykłady zastosowania metod diagnozowania i rozwiązywania konfliktu w pracy zawodowej,

7. Ćwiczenia na scenkach i dyskusja.

Powiązane

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more