Fundacja Edukacji Społecznej zrealizuje
Spotkanie z Przemysławem Wysockim

22/11/2021

Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja – umiędzynarodowienie pracy Uczelni

W dniach 17-18 listopada 2021 r. na Uniwersytecie w Winnicy na Ukrainie odbyła się międzynarodowa Konferencja poświęcona zagadnieniu edukacji włączającej.

Pedagogium było partnerem tego wydarzenia. Obrady konferencyjne, w imieniu naszej Uczelni, otworzyła pani dr Katarzyna Julia Kowalska.

Pełny zapis przebiegu obrad dostępny pod adresem:

Powiązane

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more