Konferencja „Miłość i jej odmiany w epoce neoliberalizmu ekonomicznego”,