Zarzadzanie zmieniające w sprawie trybu nauki
Plan zajęć

04/10/2021

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie

W minioną niedzielę (3.10.2021) odbyło się uroczyste powitanie studentów i studentek rozpoczynających oraz kontynuujących naukę w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie.

Mając na uwadze Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemiiopublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dnia 30 września 2021 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-bezpiecznego-funkcjonowania-uczelni-i-innych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-okresie-epidemii) Władze Uczelni zdecydowały o poprowadzeniu inauguracji w formie zdalnej.

Studentów powitał pan dr inż. Krzysztof Zieliński, p.o. Rektora Uczelni, który po wygłoszeniu słów uroczystego powitania oddał głos dr Katarzynie Julii Kowalskiej, Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju. Oboje podkreślali doniosłość kształcenia się i doskonalenia, gratulując wszystkim decyzji o podjęciu nauki. Podkreślili również, iż jedną z podstawowych postaw, jaką winien kierować się pedagog, czy też pracownik socjalny jest odpowiedzialność: za nas samych i za innych – o czym tak dobitnie pokazuje nam sytuacja pandemii w Polsce i na świecie.

Po powitaniu, przedstawione zostały również plany zajęć dodatkowych, dla chętnych. Będą to wykłady i konwersatoria prowadzone zarówno przez kadrę pedagogiczną uczelni, jak i zaproszonych gości.

W październiku odbędzie wykład otwarty poświęcony edukacji zdrowotnej jako elementowi kształcenia dzieci i młodzieży (więcej informacji: pedagogium.pl).

Powiązane

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more