OPŁATY

Swoje wpłaty, dane finansowe oraz stan rozliczenia z Uczelnią możecie Państwo sprawdzić po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni i wybraniu odpowiedniej zakładki.

TERMINY OPŁAT

Zgodnie z Regulaminem opłat przekroczenie terminu płatności może powodować naliczenie odsetek w wysokości 15% w stosunku rocznym od każdej płatności niewniesionej w terminie.

Semestr zimowy: Opłata ratalna (4 raty) począwszy od 05.11 do 05.02

Semestr letni: Opłata ratalna (4 raty) począwszy od 05.03 do 05.06

 

OPŁATY PRZED UKOŃCZENIEM STUDIÓW

W związku z zakończeniem studiów informujemy, że należy uregulować wszelkie należności wobec Uczelni, tzn.:

  • osoby uiszczające opłatę czesnego w ratach miesięcznych (4 raty w semestrze) zobowiązane są do uregulowania całości opłat.
  • UWAGA! Na WU w Dane finansowe: Saldo powinno być „0” lub większe; saldo ze znakiem „minus” oznacza kwotę do uregulowania.
  • opłata za wydanie świadectwa wynosi 30 zł.

Dokumenty

FORMULARZ PODANIA DO KANCLERZA UCZELNI: Słuchacze, ubiegający się o zwrot nadpłaty, rozłożenie zadłużenia na raty lub odroczenie płatności zobowiązani są złożyć podanie do Kanclerz Uczelni.

Wypełnione podanie można złożyć w Sekretariacie studiów podyplomowych w godzinach dyżuru Działu płatności lub wysłać pocztą.

Formularz podania do Pana Kanclerza

Pobierz
Faktury wystawiane są tylko na prośbę słuchacza. W celu otrzymania faktury za podjęta naukę prosimy o przesyłanie wypełnionego „formularza do wystawienia faktury„ drogą mailową na adres: faktury@pedagogium.pl lub złożenie w Sekretariacie studiów podyplomowych.
Pobierz