9Harmonogram sesji poprawkowej

Przedmiot

Wykładowca

Termin /Forma

Metodyka pomocy pedagogiczno-psychologicznej

Dr J. Kahlan

Kontakt mailowy do 12.09.2022

jerzykahlan1@gmail.com

Psychologia rozwojowa

Dr J. Kahlan

 

Kontakt mailowy do 12.09.2022

jerzykahlan1@gmail.com

Psychologia Kliniczna

Dr J. Kahlan

 

Kontakt mailowy do 12.09.2022

jerzykahlan1@gmail.com

Psychopedagogika działań twórczych

Dr J. Kahlan

Kontakt mailowy do 12.09.2022

jerzykahlan1@gmail.com

Historia Administracji

Dr J. Brzęk

 

17.09.2022 12.00 MS Teams

Zarządzanie jakością

Dr K. Zieliński

 

10.09.2022 godzina 11.00

Ms Teams 

Metody indywidualnych przypadków w pracy socjalnej

Mgr J. Jancewicz

Kontakt mailowy do 12.09.2022

jolantajancewicz@gmail.com

 

Elementy teorii organizacji i zarządzania 

Dr A. Osowska-Rembecka

11.09.2022 godzina 9.00

MS teams

Podstawy uczenia i nauczania

 

Dr E. Rzońca

10.09. 2022  godzina 13.00

MS Teams 

Podstawy komunikacji

Dr E. Rzońca

10.09. 2022  godzina 13.00

MS Teams 

Podstawy terapii pedagogicznej

 

mgr Bernadeta Rudzińska-Filipek

Kontakt mailowy do 11

b.rudzinska@pedagogium.pl

lub MS teams 

Filozoficzne podstawy pedagogiki

Prof. M. Szyszkowska

18.09.2022 godzina 11.00

Sala senacka