OPŁATY

Swoje wpłaty, dane finansowe oraz stan rozliczenia z Uczelnią możecie Państwo sprawdzić po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni i wybraniu z menu „Twoje dane finansowe” odpowiedniej zakładki.

TERMINY OPŁAT

Zgodnie z Regulaminem opłat przekroczenie terminu płatności, może powodować naliczenie odsetek w wysokości 15% w stosunku rocznym od każdej płatności niewniesionej w terminie.

Studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia

Semestr zimowy:

– opłata ratalna (6 rat) począwszy od 20.09 do 20.02

Semestr letni:

– opłata ratalna (6 rat) począwszy od 20.03 do 20.08

OPŁATY PRZED OBRONĄ

(Studia I i II stopnia)

Szanowna Studentko/Szanowny Studencie,

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia studiów informujemy, że aby zapisać się na egzamin dyplomowy, należy m.in. uregulować należności wobec Uczelni, tzn.:

  1. osoby uiszczające opłatę czesnego w ratach miesięcznych (6 rat w semestrze) zobowiązane są do uregulowania całości opłat przed zapisaniem się na egzamin dyplomowy;

UWAGA! Na WU w Dane finansowe: Saldo powinno być „0” lub większe; saldo ze znakiem „minus” oznacza kwotę do uregulowania.

  1. nie jest pobierana opłata za egzamin dyplomowy;
  2. opłata za wydanie dyplomu w języku polskim – 60 zł- obowiązuje wszystkich;
  3. opłata za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – 40 zł- obowiązuje tylko te osoby, które chcą taki odpis otrzymać. Przy składaniu pracy dyplomowej należy mieć ze sobą dowód wpłaty i podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym- dostępne w Dziekanacie

Zgodnie z „regulaminem opłat” za dzień zapłaty należności uznaje się dzień wpływu środków na konto Uczelni. Państwa wpłaty są zwykle księgowane na naszym koncie kolejnego dnia roboczego (wpłaty dokonane w piątek będą u nas widoczne najwcześniej w poniedziałek).

Jeżeli dokonujecie Państwo opłaty na krótko przed złożeniem pracy dyplomowej, prosimy o przyniesienie dowodu wpłaty.

Osoby, które mają jakiekolwiek pytania zapraszam na dyżur lub kontakt mailowy/telefoniczny.

Dokumenty

FORMULARZ PODANIA DO KANCLERZA UCZELNI
FORMULARZ PODANIA DO KANCLERZA UCZELNI Słuchacze, ubiegający się o zwrot nadpłaty, rozłożenie zadłużenia na raty lub odroczenie płatności zobowiązani są złożyć podanie do Kanclerz Uczelni. Wypełnione podanie można złożyć w Sekretariacie studiów podyplomowych w godzinach dyżuru Działu płatności lub wysłać pocztą. Formularz podania do Pana Kanclerza Janusza Berdzińskiego
FAKTURY
Faktury wystawiane są tylko na prośbę słuchacza. W celu otrzymania faktury za podjęta naukę prosimy o przesyłanie wypełnionego „formularza do wystawienia faktury„ drogą mailową na adres: faktury@pedagogium.pl lub złożenie w Sekretariacie studiów podyplomowych. FAKTURY