REKTOR Pedagogium WSNS

REKTOR

dr Katarzyna Bocheńska – Włostowska

dyżur wt – środa w godz. 1100-1300 po uprzednim umówieniu telefonicznym   

 

      

 

Prorektor Pedagogium WSNS

PROREKTOR ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

dr Robert Bogdzio

Dyżur:

Piątek 11.00-13.00

KANCLERZ Pedagogium WSNS

Kanclerz

Janusz Berdziński

Dyżur:

Wtorek- 11.00-13.00

 

 

Dyrektor Instytutu WSNS

Dyrektor Instytutu WSNS

dr hab. Krzysztof Ćwikliński

Facebook