REKTOR Pedagogium WSNS

REKTOR

dr Katarzyna Bocheńska – Włostowska

dyżur w Piątek  w godz. 1300 – 1500  po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem 22 338 98 10   

 

      

 

KANCLERZ Pedagogium WSNS
Kanclerz

Janusz Berdziński

Dyżur:

Wtorek- 11.00-13.00

 

 

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych