REKTOR Pedagogium WSNS

REKTOR

dr Katarzyna Bocheńska – Włostowska

 

Prorektor Pedagogium WSNS

PROREKTOR ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

dr Robert Bogdzio

Dyżur:

Piątek 11.00-13.00

KANCLERZ Pedagogium WSNS

Kanclerz

Janusz Berdziński

Dyżur:

Wtorek- 11.00-13.00

 

 

Dyrektor Instytutu WSNS

Dyrektor Instytutu WSNS

dr hab. Krzysztof Ćwikliński

Facebook