REKTOR Pedagogium WSNS

REKTOR

dr Katarzyna Bocheńska – Włostowska

dyżur wtorki  w godz. 1100-1300 po uprzednim umówieniu telefonicznym   

 

      

 

KANCLERZ Pedagogium WSNS
Kanclerz

Janusz Berdziński

Dyżur:

Wtorek- 11.00-13.00

 

 

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

dyr Instytutu

dr Krzysztof Dziurzyński

 

 

 

 

Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych

dr Michał Długosz