Kadra Naukowa

prof. dr hab. Józef Półturzycki

Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie

 

dr  Robert Bogdzio

dr Julita Jadczak

 Wicedyrektor Instytutu Nauk Społecznych ds dydaktycznych

 

dr Barbara Lejzerowicz – Zajączkowska

Kierownik Zakładu Pedagogiki Rewalidacyjnej i Opiekuńczo-Wychowawczej

 

dr Katarzyna Gerung

Kierownik Zakładu Edukacji I Ewaluacji

 

prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska

Profesor zwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

 

prof. zw. dr hab. Wiktor Rabczuk

prof. nzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek

mgr Maria Depta

Facebook