Kadra Naukowa

prof. dr hab. Józef Półturzycki

Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie

dr Julita Jadczak

 Wicedyrektor Instytutu Nauk Społecznych ds dydaktycznych

Kierownik Studiów Podyplomowych

 

dr Katarzyna Gerung

Kierownik Zakładu Dydaktyki Wychowania i Edukacji Szkolnej

Koordynator Sylabusa KRK

 

prof. zw. dr hab. Wiktor Rabczuk

prof. nzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek

dr Anna Janus

dr hab. Miroslav Gejdoś

 

dr Sabina Janik

Koordynator Praktyk Studenckich

 

Facebook