Kadra Naukowa

ppppp

prof. dr hab. Józef Półturzycki

Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie

 

dr hab. Krzysztof  Ćwikliński

Dyrektor instytutu WSNS

dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

Prorektor Pedagogium WSNS w Warszawie

 

dr Julita Jadczak

Wicedyrektor instytutu  WSNS w Warszawie

 

dr Katarzyna Marlena Gerung

Kierownik studiów Podyplomowych

Kierownik Zakładu Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

 

prof. zw. dr hab. Wiktor Rabczuk

prof. nzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek

 

prof dr hab. Petro Husak

 

 

dr Anna Janus

dr Sabina Janik

Koordynator Praktyk Studenckich

 

dr Maria Januszewska-Warych

mgr Maria Depta

Asystent

Facebook