Kadra Naukowa

 

Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie

dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

prof. dr hab. Krystyna Błeszyńska

dr M. Kuskowski

 

dr Krzysztof Zieliński