Zaznacz stronę

Kadra Naukowa

 

Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie

dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

 

Profesor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. zw. dr hab. Wiktor Rabczuk

 

prof. nzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek

 

prof dr hab. Petro Husak

 

Członek Komisji ds. Planów i Programów Kształcenia

Dyrektor Biblioteki

dr Anna Janus

 

Koordynator Praktyk Studenckich

dr Sabina Janik

 

Adiunkt PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

dr Julita Jadczak

 

Adiunkt PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

dr Katarzyna Gerung

 

Asystent

dr Maria Januszewska – Warych

mgr Maria Depta

Facebook