Kadra Naukowa

 

Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie

dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

prof. dr hab. Krystyna Błeszyńska

prof. dr hab. Jolanta Bujak-Lechowicz

 

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

dr Krzysztof Dziurzyński

Dyrektor Biblioteki

dr Anna Janus

 

dr Sabina Janik

 

Adiunkt PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

dr Julita Jadczak

dr Mariusz Kuskowski

Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych

dr Michał Długosz