Studia podyplomowe w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Edukacja online z elementami kognitywistyki

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Gerontologia

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Psychopedagogika działań twórczych

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Organiacja i zarządzanie w pracy socjalnej

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Szkoła reportażu

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Prawo dla urzędników i nieprawników

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Psychologia dla prawników

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Zarządzanie i Marketing w Oświacie

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Nauczanie w edukacji domowej

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Szkoła trenerów kompetencji miękkich

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Psychologia komunikacji

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Administracja samorządowa z uwzględnieniem prawa osbowego i rejestracja stanu cywilnego

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Agent medialny

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Archiwistyka

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Pedagog szkolny

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Asystent Rodziny

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Drama i teatr w edukacji

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Zarządzanie bezpieczeństwem w działalności instytucji i organizacji

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Mediacje i negocjacje

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Badania społeczne i humanistyczne

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Psychologia dla pedagogów

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Psychologia pozytywna dla edukatorów i liderów

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry