Studia podyplomowe w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

Komunikacja Społeczna i Medialna - Nowość 2018

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry
Zobacz szczegóły

Oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Pedagogika resocjalizacyjna

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Zarządzanie i Marketing w Oświacie

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry
Zobacz szczegóły

Gerontologia

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Arteterapia i Terapia Zajęciowa

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Kształcenie Uczniów z Niepełnosprawnością

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Bibliotekarstwo

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Podstawy przedsiębiorczości

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom od Internetu i Mediów - Nowość 2018

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry
Zobacz szczegóły

Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Przygotowanie Pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Nauczyciel jako Profilaktyk

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry
Zobacz szczegóły

Drama

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry
Zobacz szczegóły

Rytmika i Taniec w Wychowaniu Muzyczno-Ruchowym Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Wiedza o kulturze

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Edukacja Wczesnoszkolna z Technologią Informacyjną - Nowość 2018

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza. Pedagog Szkolny

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Neurologopedia

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Asystent Rodziny

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Administracja Publiczna z Elementami Zarządzania Jakością

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry
Zobacz szczegóły

Edukacja Integracyjna i Włączająca

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Wychowanie do Życia w Rodzinie z Edukacją Seksualną

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zobacz szczegóły

Guwernerska Opieka nad Dzieckiem

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry
Zobacz szczegóły

Wiedza o społeczeństwie

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Gimnastyka korekcyjna

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Facebook