Studia podyplomowe w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

Uczenie języków obcych przez metody aktywizujące

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Komunikacja społeczna i medialna przestrzeni życia publicznego i edukacji

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Pedagogika resocjalizacyjna

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Zarządzanie i Marketing w Oświacie

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Gerontologia

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Arteterapia i Terapia Zajęciowa

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Bibliotekarstwo

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Podstawy przedsiębiorczości

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Administracja Publiczna z Elementami Zarządzania Jakością

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Wychowanie do Życia w Rodzinie z Edukacją Seksualną

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Guwernerska Opieka nad Dzieckiem

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Pedagogika wczesnoszkolna, przedszkolna z certyfikatem nauczyciel wyjątkowych dzieci

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom od Internetu i Mediów - Nowość 2018

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Przygotowanie Pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Nauczyciel jako Profilaktyk

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Drama i teatr w edukacji

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Rytmika i Taniec w Wychowaniu Muzyczno-Ruchowym Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Praca socjalna w pracy z dzieckiem

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Psychologia komunikacji

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Wiedza o kulturze

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Wiedza o społeczeństwie

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Nauczanie ucznia w edukacji indywidualnej

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Edukacja Wczesnoszkolna z Technologią Informacyjną - Nowość 2018

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Pedagog szkolny

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Neurologopedia

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Asystent Rodziny

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Edukacja medialna w kształceniu formalnym i nieformalnym

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Metodyka edukacji e-learningowej

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Logopedia medialna z logopedią ogólną

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry

Bezpieczeństwo wewnętrzne w sytuacjach kryzysowych

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Mediacje i negocjacje

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Psychopedagogika działań twórczych

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Szkoła trenerów kompetencji miękkich

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Edukacja Integracyjna i Włączająca

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Gimnastyka korekcyjna

 • Forma:  niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Facebook