STYPENDIA

Stypendia

Pedagogium WSNS
ul. Marszałkowska 115
00-102, Warszawa

e-mail: stypendia@pedagogium.pl

tel: 663 800 614 (22) 338 98 98 wew. 211, (22) 338 98 19

biuro: dziekanat -parter, wejście od ul. Marszałkowskiej, 

adres:

Komisja Stypendialna
Pedagogium WSNS
ul. Marszałkowska 115
00-102, Warszawa

Komisja stypendialna jest organem podległym Rektorowi, w jej skład wchodzą studenci i pracownicy Uczelni.

Podstawowym zadaniem Komisji jest przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz wydawanie decyzji w przedmiocie świadczeń pomocy materialnej, o które ubiegają się studenci.

Dyżury

UWAGA!

Uczelnia  pracuje w trybie stacjonarnym .

Obsługa po uprzednim umówieniu  

Preferowany kontakt telefoniczny lub e-mailowy 

godziny pracy
pn. 9.00-14.00
wt. 9.00-14.00
śr 9.00-14.00
czw.  9.00-14.00
pt.  9.00-14.00
sb.  
ndz.

Uwaga, dyżur telefoniczny odbywa się od poniedziałku do piątku.