e-mail: samorzad.studencki.pedagogium@gmail.com

adres: 

Samorząd Studentów

Pedagogium WSNS
ul. Pl. Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa

Samorząd Studentów Pedagogium WSNS:

  • Broni spraw studentów,
  • Opiniuje projekty decyzji związanych z regulaminem studiów,
  • Wybiera przedstawicieli do Senatu Uczelni,
  • Popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy studenckie,
  • Współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach rozdziału stypendiów,
  • Jesteśmy również reprezentowani w Senacie Pedagogium WSNS, gdzie pod dyskusję poddawane są problemy Studentów Pedagogium WSNS.