DZIAŁ PRAKTYK

Studia I , II stopień

 

DZIAŁ PRAKTYK

Zaliczenie

Praktyki studenckie

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że w związku z sytuacją pandemiczną, honorujemy zaświadczenia o odbyciu praktyk w formie w jakiej praktyki przewiduje podmiot je organizujący. Tym samym możliwe jest odbycie praktyk zdalnych, jeśli taka forma jest przewidziana przez instytycję przyjmująca Państwa na patyki.
W tym zakresie kierujemy się obowiązującymi uczelnie wyższe przepisami prawa.

 

 

Warunki konieczne do zaliczenia praktyk

 

Praktyki zalicza Koordynator Praktyk Studenckich na podstawie regulaminu (odpowiedniego dla poszczególnego rodzaju studiów, kierunku/ specjalności) oraz wypełnionego „Zeszytu Praktyk”, opinii opiekuna i wypełnionej „Karty Kompetencji” (odpowiedniej dla danej praktyki).

Praktyki należy zaliczyć najpóźniej do końca sesji właściwej.

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Opis poszczególnych rodzajów praktyk znajduje się w regulaminach.

Odpowiednie dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce „Dokumenty”. „Zeszyt praktyk” można także pobierać w B.O.S

Żeby rozliczyć praktyki konieczne jest ksero odpowiednich stron „Zeszytu Praktyk” (stron potwierdzających odbycie zaliczanej praktyki, stron opisujących przebieg zaliczanej praktyki oraz stron z opinią opiekuna zaliczanej praktyki).

Żeby rozliczyć praktyki konieczne jest ksero odpowiednich stron zeszytu praktyk (stron potwierdzających odbycie zaliczanej praktyki, stron opisujących przebieg zaliczanej praktyki oraz stron z opinią opiekuna zaliczanej praktyki).

Przed wizytą u koordynatora praktyk warto sprawdzić czy:

  1. wypełnione są wszystkie konieczne do zaliczenia strony „Zeszytu Praktyk”:
    • potwierdzenie odbycia zaliczanej praktyki,
    • opis przebiegu zaliczanej praktyki podpisany przez opiekuna praktyki,
    • opinia opiekuna o przebiegu praktyki zawierająca czytelny podpis/podpis i pieczątkę oraz ocenę w skali 2 – 5 oraz „Karta Kompetencji” odpowiednia dla kierunku studiów, specjalności i rodzaju praktyki (wypełniona przez opiekuna praktyk i studenta)
  1. zeszyt praktyk zawiera wszystkie wymagane do zaliczenia pieczątki i podpisy;

ksero zeszytu praktyk zawiera wszystkie wymagane do zaliczenia strony (patrz punkt 1).