STUDIA PODYPLOMOWE:  Drama i teatr w edukacji

Liczba Semestrów: 2

Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności wykorzystania potencjału teatru w zakresie wspomagania  rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowania i prowadzenia zajęć sztuki teatralnej z grupami teatralnymi.

Program studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy m.in. w placówkach oświatowych, ośrodkach kultury, grupach teatralnych, ośrodkach terapii zajęciowej przy wykorzystaniu programów edukacyjnych i animacyjnych.

ADRESACI:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych umiejętności w zakresie dramy i teatru; do artystów, animatorów kultury, pedagogów, nauczycieli, pracowników szkół, ośrodków kultury, absolwentów szkół teatralnych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele co dwa tygodnie. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie m.in.  wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów, zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to np: ośrodki kultury, szkoły teatralne, ośrodki edukacyjne i animacyjne.

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ta specjalność jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.