Written on 15/04/2015, 11:53 by admin
rankingi-szkol-wybor-szkoly-prof-marek-konopczynski-dla-tok-fmProf. dr hab. Marek Konopczyński wypowiada się na temat rankingów szkół i dylematów rodziców podczas...
Written on 13/04/2015, 12:00 by admin
jubileusz-prof-jerzego-kunikowskiegoJesteśmy zaszczyceni mogąc obchodzić w tym roku 40-lecie pracy naukowej naszego Przyjaciela, Uczonego i...
Written on 09/04/2015, 11:58 by admin
szesciolatki-prof-beata-maria-nowak-dla-newsweeka  // W najnowszym numerze Newsweek Polska prof. Beata Maria Nowak wypowiada się na temat...

.

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie jest szkoła wyższą z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 365. Działalność Uczelni rozwija dorobek Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej funkcjonującej w latach 2004-2009.