Written on 10/09/2014, 15:54 by admin
nominacja-profesorska-rektora-marka-konopczynskiegoPostanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej JM dr hab. Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium...
Written on 10/09/2014, 15:29 by admin
inauguracja2014Serdecznie zapraszamy Państwa na Inaugurację Roku Akademickiego    
Written on 01/08/2014, 13:32 by admin
pedagogium-wsns-uczelnia-innowacyjnaW jednym z ostatnich numerów miesięcznika "Perspektywy", w artykule opisującym innowacyjne polskie...

.

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie jest szkoła wyższą z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 365. Działalność Uczelni rozwija dorobek Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej funkcjonującej w latach 2004-2009.