Opłaty

OPŁATY I PROMOCJE

Studia I i II stopień

Tabela opłat za studia (czesne, wpisowe) w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 1/04/2021 w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia I i II stopnia

Zrządzenie w sprawie obowiązujących promocji  wysokości opłat wpisowego

 
KIERUNEK \* SPECJALNOŚĆ \ STOPIEŃ   WPISOWE   Stacjonarne   Niestacjonarne  

Czesne za semestr płatne w 6 ratach

Czesne za   semestr płatne    w 6 ratach

PRACA SOCJALNA:
Praca socjalna w wymiarze międzykulturowym
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PRACA SOCJALNA:
Asystent rodziny
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PRACA SOCJALNA:
Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagogika twórczości i kreatywności
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Gerontologia – asystent seniora
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagogika zdrowia z opieką senioralną
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Edukacja medialna z elementami neurodydaktyki
I stopień 400 zł 3’000 zł
(6 x 500 zł)
2’700 zł
(6 x 450 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogika artystyczną
I stopień 400 zł 3’000 zł
(6 x 500 zł)
2’700 zł
(6 x 450 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagogika kulturoznawcza
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA
Kierowanie zasobami ludzkimi w sektorze edukacyjnym i pokrewnych
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Dydaktyk medialny i edukator kształcenia na odległość
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
PEDAGOGIKA:
Doradztwo z elementami budowania wizerunku
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
PEDAGOGIKA:
Gerontologia
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagog menadżer w sektorze edukacyjnym i pokrewnych zawodów społecznych
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
ADMINISTRACJA:
E-administracja w jednostkach publicznych
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
ADMINISTRACJA:
Inspektor ochrony danych osobowych
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
ADMINISTRACJA:
Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
ADMINISTRACJA:
Administracja unijna i międzynarodowa
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
ADMINISTRACJA:
Administracja podmiotami w sytuacji kryzysowej
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)