Pełnomocnicy

 

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
mgr Jacek Krom
e-mail: j.krom@pedagogium.pl