Kadra Naukowa

 

Kadra Naukowa

prof. dr hab. Krystyna Błeszyńska

prof. dr hab. Tatiana Burlajenko

prof. dr hab Miroslav Gejdos

prof. dr hab. Monika Gładoch

prof .dr hab. Ałła Wasyluk

dr Bogumiła Barańska

dr Iwona Bąbiak

dr Rafał Bodarski

dr Wacław Brzęk

dr Marian Chalimoniuk

dr Adam Dolny

dr Katarzyna Julia Kowalska

dr Kamila Kosiak

dr Kruk-Rogucka

dr Mariusz Kuskowski

dr Marcin Mielnik

dr Krzysztof Smoleński

dr Jakub Szremski

dr Jarosław Wowak

dr Grzegorz Wrona

dr Martyna Zarzycka

dr Agnieszka Zawisza

dr Krzysztof Zieliński

mgr Aniszewska-Koniecka

mgr Renata Biernacka

mgr Iwona Bralczyk

mgr Mateusz Chylimoniuk

mgr Łukasz Cywiński

mgr Patrycja Guevara-Woźniak

mgr Katarzyna Herc

mgr Jolanta Jancewicz

mgr Krzysztof Kosiński

mgr Michał Maciejak

mgr Anna Osowska-Rembecka

mgr Anna Plewa

mgr Bernadeta Rudzińska-Filipek