Pedagog menadżer w sektorze edukacyjnym i pokrewnych zawodów społecznych