Kierowanie zasobami ludzkimi w sektorze edukacyjnym i pokrewnych zawodach społecznych