DZIAŁ PŁATNOŚCI

FORMULARZ PODANIA DO KANCLERZA UCZELNI

Słuchacze, ubiegający się o zwrot nadpłaty, rozłożenie zadłużenia na raty lub odroczenie płatności zobowiązani są złożyć podanie do Kanclerz Uczelni.

Wypełnione podanie można złożyć w Sekretariacie studiów podyplomowych w godzinach dyżuru Działu płatności lub wysłać pocztą.

Formularz podania do Pana Kanclerza Janusza Berdzińskiego

FAKTURY

Faktury wystawiane są tylko na prośbę słuchacza. W celu otrzymania faktury za podjęta naukę prosimy o przesyłanie wypełnionego „formularza do wystawienia faktury„  drogą mailową na adres: faktury@pedagogium.pl lub złożenie w Sekretariacie studiów podyplomowych.

Formularz do wystawienia faktury

OPŁATY

Swoje wpłaty, dane finansowe oraz stan rozliczenia z Uczelnią możecie Państwo sprawdzić po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni i wybraniu z menu „Twoje dane finansowe” odpowiedniej zakładki.

TERMINY OPŁAT

Zgodnie z Regulaminem opłat przekroczenie terminu płatności, może powodować naliczenie odsetek w wysokości 15% w stosunku rocznym od każdej płatności niewniesionej w terminie.

Semestr zimowy:

– opłata jednorazowa za semestr z góry do 05.11

– opłata ratalna (4 raty) począwszy od 05.11 do 05.02

Semestr letni:

– opłata jednorazowa za semestr z góry do 05.03

– opłata ratalna (4 raty) począwszy od 05.03 do 05.06

OPŁATY PRZED EGZAMINEM KOŃCOWYM  ZIMA 2016/2017

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia studiów informujemy, że aby zapisać się na egzamin końcowy, należy m.in. uregulować należności wobec Uczelni, tzn.:

  1. osoby uiszczające opłatę czesnego w ratach miesięcznych (4 raty w semestrze) zobowiązane są do uregulowania całości opłat przed egzaminem końcowym;

UWAGA! Na WU w Dane finansowe: Saldo powinno być „0” lub większe; saldo ze znakiem „minus” oznacza kwotę do uregulowania.

  1. w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 opłata za egzamin końcowy wynosi 50 zł;
  2. w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 opłata za wydanie świadectwa wynosi 30 zł.
Facebook