Społeczno-Artystyczna Akademia Dzieci i Młodzieży to projekt kierowany do młodszego odbiorcy. W ramach tego projektu odbywać się mają zajęcia dla dzieci i młodzieży w grupach wiekowych: 6-9, 9-12, 12-15. W ramach tego projektu realizowana będzie popularyzacja wiedzy wszelkimi dostępnymi kanałami, łącznie z udostępnianiem materiałów na wolnych licencjach. Akademia realizując swoją misję będzie sięgała po partnerstwa trwałe i czasowe.

 

Uczenie się zbliża ludzi podobnych do siebie
Facebook