DZIAŁ PŁATNOŚCI -PODYPLOMOWE

 

OPŁATY

Swoje wpłaty, dane finansowe oraz stan rozliczenia z Uczelnią możecie Państwo sprawdzić po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni i wybraniu z menu „Twoje dane finansowe” odpowiedniej zakładki.

TERMINY OPŁAT

Zgodnie z Regulaminem opłat przekroczenie terminu płatności, może powodować naliczenie odsetek w wysokości 15% w stosunku rocznym od każdej płatności niewniesionej w terminie.

Semestr zimowy:

– opłata ratalna (4 raty) począwszy od 05.11 do 05.02

Semestr letni:

– opłata ratalna (4 raty) począwszy od 05.03 do 05.06

OPŁATY PRZED UKOŃCZENIEM STUDIÓW

W związku z zakończeniem studiów informujemy, że należy uregulować wszelkie należności wobec Uczelni, tzn.:

  1. osoby uiszczające opłatę czesnego w ratach miesięcznych (4 raty w semestrze) zobowiązane są do uregulowania całości opłat 

UWAGA! Na WU w Dane finansowe: Saldo powinno być „0” lub większe; saldo ze znakiem „minus” oznacza kwotę do uregulowania.

  1. opłata za wydanie świadectwa wynosi 30 zł.
Dokumenty