Rekrutacja

Osoby Niepełnosprawne ubiegające się o przyjęcie do Pedagogium WSNS

mogą zwracać się po poradę do Biura ds Osób Niepełnosprawnych.

Kandydaci wybierają dowolny kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami. Uczelnia nie wprowadza żadnych ograniczeń w wyborze studiów wynikających ze stanu zdrowia kandydata.

Koordynator do spraw osób niepełnosprawnych