PRAKTYKI

Zebra Print

W dniu 03.12.2020r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Pixel Plus sp. z o.o. https://zebradruk.pl/praktyka  , a Pedagogium WSNS w Warszawie

Zacisze - Policealna Szkoła Zawodowa

 W 2017 roku a Pedagogium WSNS w Warszawie zawarło porozumienie w sprawie praktyk z Policealną Szkołą Zawodową w Zaciszu, ul. Radzymińska 227, 03 – 611 Warszawa

ZPOW - WARSZAWA

W 2013 roku a Pedagogium WSNS w Warszawie zawarło porozumienie w sprawie praktyk z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie reprezentowanym przez Dyrektora p. Małgorzatę Gontarekhttp://zpow.eu/

PRZEDSZKOLE ALA MA KOTA - WARSZAWA

W dniu 18.08.2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Przedszkolem ALA MA KOTA (z siedziba przy ul. Nasielskiej 32 w Warszawie) reprezentowaną przez Agnieszkę Basa, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://www.alamakota.edu.pl/kontakt.html

S.P. NR 3 w KARCZEWIE

W dniu 08.12.2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 im Bohaterów Westerplatte (z siedzibą przy ul. Otwockiej 12 w Karczewie) reprezentowaną przez mgr Katarzynę Radzik, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://sp2karczew.edu.pl/

KPP w GRÓJCU

W dniu 09.01.2015r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Grójcu reprezentowaną przez insp. Michała Toporkiewicza, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://bip.grojec.kpp.policja.gov.pl/

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. KSIĘŻY ORIONISTÓW

W dniu 10.12.2010r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczy im. Księży Orionistów, reprezentowaną przez Dyrektora ks. mgr Tomasza Wiśniewskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://barskaorione.pl/

ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO - OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DRAGACH

W dniu 19.11.2010 podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Zespołem Placówek Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych w Wielkich Drogach, reprezentowaną przez Dyrektora mgr A. Trojan, a Pedagogium WSNS w Warszawie

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII

W dniu 14.03.2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii Nr 7, reprezentowaną przez Dyrektora Roberta Lisewskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://mos7.edu.pl/

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DOM PRZY RYNKU

W dniu 05.04.2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym „Dom przy Rynku”, reprezentowaną przez Dyrektora Zbigniewa Gibki, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://www.sow.waw.pl/

URZĄD MIASTA KUTNO

W dniu 01.09.2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Urzędem Miasta Kutno, reprezentowaną przez prezydenta Miasta Zbigniewa Burzyńskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawie

GIMNAZJUM NR 38 IMIENIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Gimnazjum nr 38 imienia Marii Skłodowskiej-Curie reprezentowaną przez Małgorzatę Król, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://www.gim38.waw.pl

OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY KOŁO

W dniu 20 maja 2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny „KOŁO”, reprezentowaną przez Z-ca Dyrektora Elżbietę Miazek, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://www.kolo.org.pl/

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SIEDLCACH

W dniu 01.12.2014. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Komendą Miejską Policji w Siedlcach, reprezentowaną przez mł. insp. dr Marka Fałdowskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawiekmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl

BURSA SALEZJAŃSKA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ

W dniu 27 listopada 2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Bursą Salezjańską dla Młodzieży Męskiej, reprezentowaną przez ks. mgr Andrzej Borysiaka – Dyrektora Bursy, a Pedagogium WSNS w Warszawiebursawawa@salezjanie.plhttp://wislana.salezjanie.pl/

ZARZĄD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

W dniu 25.10.2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Zarządem Powiatu Pruszkowskiego, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego – mgr inż. Elżbietę Smolińską, a Pedagogium WSNS w Warszawie

FIRMA EDUKACYJNA OTO SZCZĘŚLIWI GENIUSZE

W dniu 27 stycznia 2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy firmą edukacyjną „Oto szczęśliwi geniusze”, reprezentowaną przez Właściciela – mgr Wojciecha Cywińskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://www.otoszczesliwigeniusze.pl/

DOM EMERYTA WOJSKOWEGO

W dniu 11 grudnia 2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Domem Emeryta Wojkowego, reprezentowaną przez Pana Dyrektora Michała Sejda, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://www.wbe.wp.mil.pl/plik/file/pl_html/dss_eme_dew.html

SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE

W dniu 13 listopada 2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Sądem Okręgowym w Lublinie, reprezentowanym przez Kuratora Sądowego Panią Marię Dądską, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://lublin.so.gov.pl/

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA MERIDIAN

W dniu 2 grudnia 2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Międzynarodową Szkołą Podstawową MERIDIAN w Warszawie, reprezentowaną przez Pana Dyrektora Ertana Arslana, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://main.meridian.edu.pl/index.php/en/

ŚRODOWISKOWY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRWINOWIE

W dniu 29 kwietnia 2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brwinowie, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Joannę Dzierzbę, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://www.sops.brwinow.pl/

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE

W dniu 10 października 2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Zespołem Szkół nr 3 w Legionowie, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Joannę Bieńko, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://www.g3.legionowo.pl/

SCHRONISKO DLA NIELETNICH I ZAKŁAD POPRAWCZY W FALENICY

W dniu 5 kwietnia 2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Schroniskiem dla Nieletnich i Zakładem Poprawczym w Falenicy, reprezentowanym przez Pana Dyrektora Romualda Sadowskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://sdnzp-falenica.pl/

PRAKTYKI W ZESPOŁACH KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

W dniu 1 października 2012r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Kluziak – Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie a Rektorem Pedagogium WSNS w Warszawie Panem prof. Markiem Konopczyńskim

PRAKTYKI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU KRASNOLUDKI

Dnia 3 września 2012r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Niepublicznymi Przedszkolami „Krasnoludki” reprezentowanymi przez Panią Dominikę Fluksiuk-Wojtulewicz a Rektorem Pedagogium WSNS w Warszawie, Panem prof. Markiem Konopczyńskim

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĄG MAZOWIECKI

W dniu 4 lipca 2011r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Polskim Związkiem Niewidomych Okrąg Mazowiecki, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Dorotę Datę-Pawlak, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://www.pzn-mazowsze.org.pl/

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ

W dniu 10 maja 2011r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej, reprezentowaną przez Pana Komendanta podinsp. Jerzego Majewskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://www.rawa-mazowiecka.policja.gov.pl/

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIW Z/S W WĘGROWIE

W dniu 16 maja 2011r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Liw z/s w Węgrowie, reprezentowanym przez Panią Kierownik Monikę Dejnekę, a Pedagogium WSNS w Warszawie

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W PUŁAWACH

W dniu 14 lutego 2011r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Puławach, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Joannę Gielecką, a Pedagogium WSNS w Warszawiehttp://www.rcku-pulawy.pl/mos

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W KWIDZYNIE

W dniu 28 stycznia 2011r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie, reprezentowanym przez Pana Dyrektora Mariana Pietrusiaka, a Pedagogium WSNS w Warszawiewww.mowkwidzyn.pl

PRAKTYKI W MOW W GONIĄDZU

W dniu 28 stycznia 2011r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie, reprezentowanym przez Pana Dyrektora Mariana Pietrusiaka, a Pedagogium WSNS w Warszawiewww.mowkwidzyn.pl

ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W BRZEGU DOLNYM

Informujemy, iż podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Zespołem Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Beatę Borowską-Podsiadło, a Pedagogium WSNS w Warszawie

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODZAMCZU

Informujemy, iż podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Podzamczu, reprezentowanym przez Pana Dyrektora Bogdana Kalwata, a Pedagogium WSNS w Warszawie


PRAKTYKI W BIURACH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w związku z realizacją projektu bezpłatnego poradnictwa prawnego „Mam prawo” poszukuje praktykantów do współpracy w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w miastach województwa lubelskiego : Puławy, Krasnystaw, Biłgoraj, Kraśnik, Opole Lubelskie, Świdnik

Warunki konieczne do zaliczenia praktyk

Praktyki zalicza Koordynator Praktyk Studenckich na podstawie regulaminu (odpowiedniego dla poszczególnego rodzaju studiów, kierunku/ specjalności) oraz wypełnionego „Zeszytu Praktyk”, opinii opiekuna i wypełnionej „Karty Kompetencji” (odpowiedniej dla danej praktyki).

Praktyki należy zaliczyć najpóźniej do końca sesji właściwej.

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Opis poszczególnych rodzajów praktyk znajduje się w regulaminach.

Odpowiednie dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce „Dokumenty”. „Zeszyt praktyk” można także pobierać w B.O.S

Żeby rozliczyć praktyki konieczne jest ksero odpowiednich stron „Zeszytu Praktyk” (stron potwierdzających odbycie zaliczanej praktyki, stron opisujących przebieg zaliczanej praktyki oraz stron z opinią opiekuna zaliczanej praktyki).

Żeby rozliczyć praktyki konieczne jest ksero odpowiednich stron zeszytu praktyk (stron potwierdzających odbycie zaliczanej praktyki, stron opisujących przebieg zaliczanej praktyki oraz stron z opinią opiekuna zaliczanej praktyki).

Przed wizytą u koordynatora praktyk warto sprawdzić czy:

 1. wypełnione są wszystkie konieczne do zaliczenia strony „Zeszytu Praktyk”:
  • potwierdzenie odbycia zaliczanej praktyki,
  • opis przebiegu zaliczanej praktyki podpisany przez opiekuna praktyki,
  • opinia opiekuna o przebiegu praktyki zawierająca czytelny podpis/podpis i pieczątkę oraz ocenę w skali 2 – 5 oraz „Karta Kompetencji” odpowiednia dla kierunku studiów, specjalności i rodzaju praktyki (wypełniona przez opiekuna praktyk i studenta)
 1. zeszyt praktyk zawiera wszystkie wymagane do zaliczenia pieczątki i podpisy;

ksero zeszytu praktyk zawiera wszystkie wymagane do zaliczenia strony (patrz punkt 1).

 

 

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

 

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.
 • Żeby dowiedzieć się więcej o założeniach i wymogach merytorycznych projektów realizowanych w ramach praktyk oraz zapoznać się z przykładowymi projektami (artystycznymi/sportowymi)

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru. Zobacz regulamin, żeby zapoznać się z programem praktyk na każdym semestrze. Więcej informacji na temat projektów artystycznych i sportowych znajduje się w zakładce projekty.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe),
 • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze, ośrodki socjoterapii,
 • zakłady poprawcze, zakłady karne, areszty śledcze,
 • inspektoraty ds. nieletnich,
 • kuratela sądowa (dla nieletnich i dla dorosłych),
 • ośrodki kuratorskie,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka – z wyjątkiem domów małego dziecka);
 • komendy policji lub straży miejskiej;
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie profilaktyki i resocjalizacji osób z nieprzystosowaniem społecznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.
 • Żeby dowiedzieć się więcej o założeniach i wymogach merytorycznych projektów realizowanych w ramach praktyk oraz zapoznać się z przykładowymi projektami (artystycznymi/sportowymi)

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • szkoły,
 • administracja państwowa (jednostki odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego),
 • centra antykryzysowe wszystkich szczebli,
 • instytucje wojskowe, policja, straż graniczna, straż pożarna, straż miejska,
 • zakłady karne,
 • służba ochroniarska (maksymalnie 200 godzin),
 • inne placówki i organizacje związane z pedagogiką lub obronnością i bezpieczeństwem publicznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

• placówki, pracujące metodyką przedszkolną MEN (przedszkola, punkty i zespoły przedszkolne,
kluby przedszkolaka, akademie przedszkolaka itp.),
• klasy 1-3 szkoły podstawowej,
• świetlice szkolne,
• placówki socjalizacyjne (domy dziecka);

Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.
 • Żeby dowiedzieć się więcej o założeniach i wymogach merytorycznych projektów, zapoznać się z przykładowymi projektami (artystycznymi/sportowymi) przejdź do zakładki „projekty”.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

W przypadku nie zaliczenie praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka),
 • pogotowia opiekuńcze,
 • świetlice (szkolne, środowiskowe, terapeutyczne), bursy, internaty,
 • żłobki, przedszkola,
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki pomocy rodzinie,
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji jak środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńcze,
 • ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji.
 • inne placówki i organizacje związane z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą i terapią pedagogiczną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).
 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Praca Socjalna

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki (łącznie 320 godzin): Termin zaliczenia:
Praktyka wstępna – 4 tygodnie (x 25 godzin = 100 godzin) sem. III
Praktyka zawodowa – 5 tygodni (x 24 godzin = 120 godzin) sem. IV
Praktyka dyplomowa – 4 tygodnie (x 25 godzin = 100 godzin) sem. V

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

Praktyka wstępna

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
 • gminne ośrodki pomocy społecznej,
 • miejsko – gminne ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • miejskie centra pomocy rodzinie,
 • hospicja,
 • organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia,
 • centra wolontariatu,
 • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby młodzieżowe, kluby osiedlowe),
 • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
 • kuratela sądowa (dla nieletnich i dorosłych),
 • ośrodki kuratorskie,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • inne placówki i organizacje związane z pomocą opiekuńczą i socjalną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich),

Zaleca się, aby praktyka wstępna odbywała się w instytucji, która realizuje zadania zgodne z późniejszą deklaracją studenta odnośnie wybranej specjalności (lub też w dowolnej instytucji, lecz w zakresie zadań, związanych z późniejszą specjalnością).

Praktyki zawodowa i dyplomowa:

Na specjalności: Praca z Dzieckiem i Rodziną oraz Opieka Gerontologiczna:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
 • gminne ośrodki pomocy społecznej,
 • miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • miejskie centra pomocy rodzinie,
 • hospicja,
 • organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia,
 • centra wolontariatu,
 • inne placówki i organizacje związane z pomocą opiekuńczą i socjalną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Zaleca się, aby ten etap praktyki dotyczył zadań instytucji, bezpośrednio związanych tematycznie ze specjalnością, realizowaną przez studenta w trakcie studiów.

 

 

 

 

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

Ważne:

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia

Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru. 

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe),
 • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze, ośrodki socjoterapii,
 • zakłady poprawcze, zakłady karne, areszty śledcze,
 • inspektoraty ds. nieletnich,
 • kuratela sądowa (dla nieletnich i dla dorosłych),
 • ośrodki kuratorskie,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka);
 • komendy policji lub straży miejskiej;
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie profilaktyki i resocjalizacji osób z nieprzystosowaniem społecznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich);

Wymaga się, aby wybór placówki na praktykę dyplomową był zgodny z realizowaną specjalizacją.

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia

Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • szkoły,
 • administracja państwowa (jednostki odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego),
 • centra antykryzysowe wszystkich szczebli,
 • instytucje wojskowe, policja, straż graniczna, straż pożarna, straż miejska,
 • zakłady karne,
 • służba ochroniarska (tylko jeden rodzaj praktyki w czasie trwania studiów);
 • inne placówki i organizacje związane z obronnością i bezpieczeństwem publicznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia

Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru. Warunkowy wpis na kolejny semestr z powodu nie zaliczenia praktyk zarządzeniem kanclerza jest zwolniony z opłaty.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka),
 • przedszkola, szkoły,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • świetlice (szkolne, środowiskowe, terapeutyczne), bursy, internaty,
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki pomocy rodzinie,
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji jak środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńcze,
 • ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji,
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie opiekuńczo-wychowawczym i terapeutycznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia

Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane wyłącznie w placówkach, pracujących metodyką przedszkolną (przedszkola publiczne i niepubliczne, punkty i zespoły przedszkolne oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej.