PRAKTYKI


I STOPIEŃ

Pedagogika

I STOPIEŃ

(Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych, Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna, Edukacja dla Bezpieczeństwa, Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza). 

 1. Regulamin
 2. Program praktyk
 3. Zeszyt praktyk (do druku )
 4. Karta przebiegu praktyki
 5. Karta kompetencji

Praca Socjalna

 1. Regulamin
 2. Program praktyk
 3. Zeszyt praktyk (do druku )
 4. Karta przebiegu praktyki
 5. Karta kompetencji – praktyka wstępna
 6. Karta kompetencji – praktyka zawodowa
 7. Karta kompetencji – praktyka dyplomowa

Administracja

 1. Regulamin praktyk – Administracja
 2. Dziennik praktyk – Administracja

II STOPIEŃ

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych, Edukacja dla Bezpieczeństwa, Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna, Logopedia. 

 1. Regulamin
 2. Program praktyk
 3. Zeszyt praktyk (do druku )
 4. Karta przebiegu praktyki
 5. Karta kompetencji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacisze - Policealna Szkoła Zawodowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2017 roku a Pedagogium WSNS w Warszawie zawarło porozumienie w sprawie praktyk z Policealną Szkołą Zawodową w Zaciszu, ul. Radzymińska 227, 03 – 611 Warszawa

ZPOW - WARSZAWA

W 2013 roku a Pedagogium WSNS w Warszawie zawarło porozumienie w sprawie praktyk z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie reprezentowanym przez Dyrektora p. Małgorzatę Gontarek http://zpow.eu/

PRZEDSZKOLE ALA MA KOTA - WARSZAWA

W dniu 18.08.2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Przedszkolem ALA MA KOTA (z siedziba przy ul. Nasielskiej 32 w Warszawie) reprezentowaną przez Agnieszkę Basa, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://www.alamakota.edu.pl/kontakt.html

S.P. NR 3 w KARCZEWIE

W dniu 08.12.2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 im Bohaterów Westerplatte (z siedzibą przy ul. Otwockiej 12 w Karczewie) reprezentowaną przez mgr Katarzynę Radzik, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://sp2karczew.edu.pl/

KPP w GRÓJCU

W dniu 09.01.2015r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Grójcu reprezentowaną przez insp. Michała Toporkiewicza, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://bip.grojec.kpp.policja.gov.pl/

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. KSIĘŻY ORIONISTÓW

W dniu 10.12.2010r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczy im. Księży Orionistów, reprezentowaną przez Dyrektora ks. mgr Tomasza Wiśniewskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://barskaorione.pl/

ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO - OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DRAGACH

W dniu 19.11.2010 podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Zespołem Placówek Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych w Wielkich Drogach, reprezentowaną przez Dyrektora mgr A. Trojan, a Pedagogium WSNS w Warszawie

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII

W dniu 14.03.2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii Nr 7, reprezentowaną przez Dyrektora Roberta Lisewskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://mos7.edu.pl/

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DOM PRZY RYNKU

W dniu 05.04.2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym „Dom przy Rynku”, reprezentowaną przez Dyrektora Zbigniewa Gibki, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://www.sow.waw.pl/

URZĄD MIASTA KUTNO

W dniu 01.09.2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Urzędem Miasta Kutno, reprezentowaną przez prezydenta Miasta Zbigniewa Burzyńskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawie

GIMNAZJUM NR 38 IMIENIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Gimnazjum nr 38 imienia Marii Skłodowskiej-Curie reprezentowaną przez Małgorzatę Król, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://www.gim38.waw.pl

OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY KOŁO

W dniu 20 maja 2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny „KOŁO”, reprezentowaną przez Z-ca Dyrektora Elżbietę Miazek, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://www.kolo.org.pl/

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SIEDLCACH

W dniu 01.12.2014. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Komendą Miejską Policji w Siedlcach, reprezentowaną przez mł. insp. dr Marka Fałdowskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawie kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl

BURSA SALEZJAŃSKA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ

W dniu 27 listopada 2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Bursą Salezjańską dla Młodzieży Męskiej, reprezentowaną przez ks. mgr Andrzej Borysiaka – Dyrektora Bursy, a Pedagogium WSNS w Warszawie bursawawa@salezjanie.pl http://wislana.salezjanie.pl/

ZARZĄD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

W dniu 25.10.2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Zarządem Powiatu Pruszkowskiego, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego – mgr inż. Elżbietę Smolińską, a Pedagogium WSNS w Warszawie

FIRMA EDUKACYJNA OTO SZCZĘŚLIWI GENIUSZE

W dniu 27 stycznia 2014r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy firmą edukacyjną „Oto szczęśliwi geniusze”, reprezentowaną przez Właściciela – mgr Wojciecha Cywińskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://www.otoszczesliwigeniusze.pl/

DOM EMERYTA WOJSKOWEGO

W dniu 11 grudnia 2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Domem Emeryta Wojkowego, reprezentowaną przez Pana Dyrektora Michała Sejda, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://www.wbe.wp.mil.pl/plik/file/pl_html/dss_eme_dew.html

SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE

W dniu 13 listopada 2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Sądem Okręgowym w Lublinie, reprezentowanym przez Kuratora Sądowego Panią Marię Dądską, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://lublin.so.gov.pl/

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA MERIDIAN

W dniu 2 grudnia 2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Międzynarodową Szkołą Podstawową MERIDIAN w Warszawie, reprezentowaną przez Pana Dyrektora Ertana Arslana, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://main.meridian.edu.pl/index.php/en/

ŚRODOWISKOWY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRWINOWIE

W dniu 29 kwietnia 2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brwinowie, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Joannę Dzierzbę, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://www.sops.brwinow.pl/

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE

W dniu 10 października 2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Zespołem Szkół nr 3 w Legionowie, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Joannę Bieńko, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://www.g3.legionowo.pl/

SCHRONISKO DLA NIELETNICH I ZAKŁAD POPRAWCZY W FALENICY

W dniu 5 kwietnia 2013r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Schroniskiem dla Nieletnich i Zakładem Poprawczym w Falenicy, reprezentowanym przez Pana Dyrektora Romualda Sadowskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://sdnzp-falenica.pl/

PRAKTYKI W ZESPOŁACH KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

W dniu 1 października 2012r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Kluziak – Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie a Rektorem Pedagogium WSNS w Warszawie Panem prof. Markiem Konopczyńskim

PRAKTYKI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU KRASNOLUDKI

Dnia 3 września 2012r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Niepublicznymi Przedszkolami „Krasnoludki” reprezentowanymi przez Panią Dominikę Fluksiuk-Wojtulewicz a Rektorem Pedagogium WSNS w Warszawie, Panem prof. Markiem Konopczyńskim

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĄG MAZOWIECKI

W dniu 4 lipca 2011r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Polskim Związkiem Niewidomych Okrąg Mazowiecki, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Dorotę Datę-Pawlak, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://www.pzn-mazowsze.org.pl/

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ

W dniu 10 maja 2011r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej, reprezentowaną przez Pana Komendanta podinsp. Jerzego Majewskiego, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://www.rawa-mazowiecka.policja.gov.pl/

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIW Z/S W WĘGROWIE

W dniu 16 maja 2011r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Liw z/s w Węgrowie, reprezentowanym przez Panią Kierownik Monikę Dejnekę, a Pedagogium WSNS w Warszawie

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W PUŁAWACH

W dniu 14 lutego 2011r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Puławach, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Joannę Gielecką, a Pedagogium WSNS w Warszawie http://www.rcku-pulawy.pl/mos

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W KWIDZYNIE

W dniu 28 stycznia 2011r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie, reprezentowanym przez Pana Dyrektora Mariana Pietrusiaka, a Pedagogium WSNS w Warszawie www.mowkwidzyn.pl

PRAKTYKI W MOW W GONIĄDZU

W dniu 28 stycznia 2011r. podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie, reprezentowanym przez Pana Dyrektora Mariana Pietrusiaka, a Pedagogium WSNS w Warszawie www.mowkwidzyn.pl

ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W BRZEGU DOLNYM

Informujemy, iż podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Zespołem Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Beatę Borowską-Podsiadło, a Pedagogium WSNS w Warszawie

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODZAMCZU

Informujemy, iż podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Podzamczu, reprezentowanym przez Pana Dyrektora Bogdana Kalwata, a Pedagogium WSNS w Warszawie


PRAKTYKI W BIURACH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w związku z realizacją projektu bezpłatnego poradnictwa prawnego „Mam prawo” poszukuje praktykantów do współpracy w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w miastach województwa lubelskiego : Puławy, Krasnystaw, Biłgoraj, Kraśnik, Opole Lubelskie, Świdnik

PROJEKTY ARTYSTYCZNE

 • Projekt artystyczny oparty jest na wiedzy i umiejętnościach praktycznych wyniesionych z takich zajęć jak: trening aktorski, techniki dramowe, warsztaty literackie, muzykoterapia, warsztaty teatralne, projekty dramowe, plastykoterapia (studia stacjonarne) oraz trening aktorski, techniki dramowe, warsztaty literackie, muzykoterapia (studia niestacjonarne)
 • Wykonanie projektu polega na opracowaniu scenariusza cyklu zajęć przeznaczonych do realizacji z wybraną grupą dzieci, młodzieży, bądź osób dorosłych mających problemy w przystosowaniu społecznym
 • Cykl zajęć może opierać się o tworzone projekty dramowe, może być próbą stworzenia zespołu teatralnego, spektaklu, bajki, przeprowadzeniem konkursu muzycznego, recytatorskiego, plastycznego itp.

WAŻNE:

 1. Scenariusz/plan projektu musi być napisany zgodnie z założeniami i wymogami merytorycznymi projektów.
 2. Każdy projekt przed realizacją musi otrzymać akceptację. Projekty artystyczne akceptuje mgr Maria Depta – Jędrzejczak (kontakt w godzinach dyżuru/ m.depta@pedagogium.pl)
 3. Projekt powinien być rozpisany na 40 godzin lekcyjnych z czego minimum 10 godzin ma być przeznaczone na bezpośrednią prace z grupą (wyjątek stanowi zorganizowanie festiwalu i konkursu, a także spektaklu edukacyjnego dla młodzieży – ilość przedstawień/godzin pracy z grupą ustalana jest indywidualnie z opiekunem praktyk). Pozostałe godziny mogą być przeznaczone m.in. na przygotowanie projektu, rekrutację uczestników, konsultacje, analizę ankiet ewaluacyjnych etc)
  • Projekty realizowane są w szkołach (z uczniami powyżej 3 klasy szkoły podstawowej) i innych placówkach edukacyjnych (np. Stowarzyszeniach, Fundacjach), wychowawczych i resocjalizacyjnych (np. MOW-ach, Zakładach Poprawczych, Zakładach Karnych etc.).
  • W ciągu miesiąca od realizacji studenci realizujący projekty artystyczne powinni przesłać sprawozdanie na adres m.depta@pedagogium.pl). Sprawozdanie powinno być napisane wg. WZORU

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:

I. Organizacja jednodniowej imprezy artystycznej (np. festiwal, konkurs muzyczny, plastyczny, teatralny, recytatorski etc.)

II. Cykl warsztatów tematycznych z wykorzystaniem metod artystycznych(np. dramy, plastykoterapii, muzykoterapii etc.). Problematyka projektów może dotyczyć m.in. takich tematów jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, emocje, marzenia, wartości, seks, przemoc, przyjaźń, praca w zespole (a także innych zaproponowanych przez Studentów). Uwaga ! Projekty na temat przemocy i uzależnień mogą realizować osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie w tym zakresie lub konsultujące projekt z odpowiednimi ekspertami.

III. Cykl warsztatów artystycznych (których głównym celem jest rozwijanie kompetencji artystycznych np. plastycznych, aktorskich, muzycznych).

IV. Stworzenie z grupą adresatów zespołu teatralnego

V. Projekty dramowo – teatralne.

VI. Projekty zaproponowane i zrealizowane w ramach Naukowego Koła Twórczej Resocjalizacji i Sceny Społecznej Pedagogium (po akceptacji przez opiekuna Koła).

Zobacz film prezentujący działalność naszego Koła w 2012 r. na Facebooku LINK

VII. Projekty realizowane we współpracy z Drama Way Fundacją Edukacji i Kultury

VIII. Od 2012 roku WSNS Pedagogium jest Partnerem projektu „Teatr Codzienny – projekt edukacji kulturalnej metodą Teatru Forum i Communithy Theatre” Drama Way Fundację Edukacji i Kultury i adresowanego do kadr kultury działających na polu edukacji, profilaktyki i resocjalizacji . W realizacji projektu biorą także udział wyróżniający się studenci Pedagogium. Do tej pory odbyły się II edycje projektu. W ramach projektu w 2012 i 2013 roku zostały zrealizowane są dwa kursy szkoleniowe „Teatr Forum” i „Teatr ze społecznością”, w ramach których w obu latach powstały 2 spektakle pokazywane szerokiej społeczności (do tej pory w spektaklach uczestniczyło ponad 1000 osób). Zrealizowane w ramach kursu Teatru Forum interaktywny spektakle „Dżanet” oraz „Szanuj się dziewczyno!” pokazywane były m.in. w Schronisku i Zakładzie Poprawczym w Falenicy, WSNS Pedagogium, a także w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012 i 2013 (jako przykłady wzorcowych spektakli dla młodzieży).

Zobacz film z realizacji I edycji projektu LINK

IX. Inne zaproponowane przez studentów

PROJEKTY IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH

I. Organizacja jednorazowych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych

Dzień sportu

 1. Organizacja jednodniowej imprezy sportowo – rekreacyjnej, której głównym celem powinna być integracyjna forma konkursów i zawodów sportowych z wykorzystaniem głównie nietypowych lub mało znanych dyscyplin sportowych oraz gier i zabaw. Dzień sportu powinien mieć charakter „świątecznego” wydarzenia, angażujący wszystkich przedstawicieli środowiska, dla którego jest realizowany (np. studenci – wykładowcy – pracownicy administracji lub wychowankowie – wychowawcy – dyrekcja – administracja lub uczniowie – rodzice – nauczyciele – dyrekcja – administracja, itp.) Jednym z istotnych elementów dnia sportu powinna być spinająca cały program rywalizacja sportowa (nawet, jeżeli wybrane dyscypliny, gry i zabawy należą do nietypowych) o wcześniej określone trofeum.
 2. Propozycja dla 2 – 3. osobowej grupy studentów do realizacji w wszelkiego rodzaju placówkach szkolnych i wychowawczych w tym również w środowisku akademickim a także w środowisku otwartym, np. miejsce zamieszkania – boisko osiedlowe.

Festyn dla dzieci

 1. Organizacja jedno lub dwudniowej imprezy sportowo – rekreacyjnej przeznaczonej dla najmłodszych np. z okazji dnia dziecka. Organizatorzy „Festynu” powinni wykorzystując mechanizmy sportowej rywalizacji zaangażować dzieci i młodzież w jak największa liczbę wydarzeń: zabawy i konkursy sportowe, ale również artystyczne (recytatorskie, muzyczne i plastyczne) oraz naukę nowych umiejętności (zabawowe formy dyscyplin niedostępnych lub mało znanych dla dzieci).
 2. Propozycja dla 4 – 5. osobowej grupy studentów do realizacji w wszelkiego rodzaju placówkach szkolnych i wychowawczych (w tym również w przedszkolach) a także w środowisku otwartym, np. miejsce zamieszkania – boisko osiedlowe.

Festiwal sportowy

 1. Organizacja dwu – trzydniowej imprezy sportowo – rekreacyjnej mającej na celu sportową integrację środowiska, do którego jest skierowana. Festiwal sportowy swoim programem powinien zachęcić do uczestnictwa jak najszerszą grupę osób, najlepiej w formule integracyjnej. Impreza może być dochodzeniowa lub mieć formę wyjazdową. Wykorzystując najbardziej znane i popularne dyscypliny sportowe, ale rozgrywane wg odmiennych zasad (np. zespoły mieszane – miksty, zespoły integracyjne, zmienione zasady punktacji, odmienne reguły czasowe, itp.) organizatorzy powinni zaangażować jak największą liczbę osób z danego środowiska, stawiając nacisk na udział i integrację oraz zasady zdrowej rywalizacji (fair-play) w pierwszym rzędzie a dopiero później na wynik rywalizacji.
 2. Propozycja dla 5 – 6. osobowej grupy studentów po ukończeniu III semestru. Projekt do realizacji w wszelkiego rodzaju placówkach szkolnych i wychowawczych w tym również w środowisku akademickim, skierowany do konkretnych grup np. Sportowy Festiwal Uczelni Resocjalizacyjnych, Sportowy Festiwal Ośrodków Wychowawczych, itp.

Mistrzostwa w wybranej dyscyplinie sportowej np. o Puchar JM Rektora PEDAGOGIUM

 1. Organizacja typowych zawodów sportowych w wybranych dyscyplinach sportowych, zgodnie z wszelkimi regułami w nich obowiązujących (w tym także z typowym dla nich ceremoniałem). Mogą to być mistrzostwa w jednej dyscyplinie lub (nawet wskazane byłoby) mistrzostwa w kilku dyscyplinach (np. realizowanych w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego i sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS) spiętych jednym systemem rywalizacji sportowej jako np. Mistrzostwa PEDAGOGIUM WSNS
 2. Propozycja w zależności od rozmiaru wydarzenia – jedne mistrzostwa dla 3 – 4. osobowej grupy studentów lub system Mistrzostw dla 4 – 6. osobowej grupy studentów (np. członków KU AZS PEDAGOGIUM). Projekt do realizacji we własnym środowisku uczelnianym z możliwością przemodelowania go w kolejnym etapie i za proponowania placówkom wychowawczym, stanowiącym podstawę organizacji lig integracyjnych.

Organizacja zawodów sportowych w ramach Akademickich Mistrzostw Warszawy – współpraca z Akademickim Związkiem Sportowym

 1. Organizacja typowych zawodów sportowych w wybranych dyscyplinach sportowych, zgodnie z wszelkimi regułami w nich obowiązujących (w tym także z typowym dla nich ceremoniałem) w ramach cyklicznych zawodów organizowanych przez AZS Środowisko Warszawa dla warszawskiego i mazowieckiego środowiska akademickiego. Realizacja tego projektu wymaga ścisłej współpracy z uczelnianą sekcją sportową (zajęcia WF) oraz Biurem AZS Warszawa, w celu ustalenia terminu, miejsca i programu zawodów (jednej lub większej liczby edycji) oraz dyscypliny.
 2. Propozycja dla 4 – 6. osobowej grupy studentów np. członków KU AZS PEDAGOGIUM (we współpracy z uczelnianą sekcją sportową w danej dyscyplinie). Projekt do realizacji w środowisku uczelnianym mający na celu m.in. promocję uczelni w sportowym środowisku akademickim.

Inne

 1. Zgłoszone przez studentów i zaakceptowane do realizacji

II. Organizacja cyklicznych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych

Ligi integracyjne

 1. Projekt działań profilaktycznych, wykorzystujących szeroko rozumianą kulturę fizyczną jako niezbędny element wychowawczy oparty na zdrowych zasadach rywalizacji wykorzystując zasadę fair-play. Ligi integracyjne to szansa na odwrócenie uwagi od fascynacji młodych ludzi przemocą, alkoholizmem, narkomanią, chuligaństwem i ukierunkowanie ich emocji i ekspresji na trenowanie i startowanie w zawodach sportowych. Ligi integracyjne to również próba połączenia oddalonych od siebie światów. Światów osób zdrowych, funkcjonujących według ogólnie przyjętych norm i zdrowych społecznie akceptowalnych zasad, ze światem ludzi żyjących wg tych samych reguł, ale z powodu swojej niepełnosprawności odizolowanych i pozbawionych dostępu do wszelkich dóbr w tym także kultury fizycznej. Wreszcie ze światem osób, które z własnej woli bądź przyczyn środowiskowych obrały inną społecznie negatywnie ocenianą i nieakceptowaną drogę – drogę patologii społecznych. Ligi integracyjne mają stworzyć szansę spotkania się ludzi z różnych obszarów życia społecznego i poprzez jasno określone zasady sportowej rywalizacji, poznać siebie, zweryfikować błędy i pomóc tym, którzy sami nie są w stanie przezwyciężyć obiektywnych barier. Ligi integracyjne ze względu na specyfikę środowiska, do którego są skierowane obejmowały by swoim zasięgiem szkolenie w sekcjach i rozgrywki sportowe w następujących dyscyplinach (najbardziej powszechnych i dostępnych oraz szczególnie popularnych w środowiskach, do których są skierowane): tenis stołowy, koszykówka – streetbasket, piłka siatkowa – piłka siatkowa plażowa, piłka nożna – piłka nożna halowa, unihokej, sporty siłowe w tym arm wrestling – siłowanie na rękę, dart.
 2. Propozycja dla 5 – 6. osobowej grupy studentów (w zależności od liczby dyscyplin) do realizacji w formie integracyjnej we wszelkiego rodzaju placówkach szkolnych i wychowawczych w tym również w środowisku akademickim a także w środowisku otwartym, np. miejsce zamieszkania – boisko osiedlowe.
 3. Przykładem tego typu działań może być wspierana przez studentów PEDAGOGIUM – Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka.

Kursy i szkolenia

  1. Projekt skierowany do osób posiadających uprawnienia trenerskie, instruktorskie i sędziowskie uprawniające do prowadzenia szkoleń w zakresie posiadanych uprawnień. Celem prowadzenia kursów i szkoleń (np. pierwsza pomoc czy w poszczególnych dyscyplinach: żeglarskie, narciarskie, tenisowe, jazda konna itp., itd.) jest profesjonalne przygotowanie kard do realizacji zadań m.in. wymienionych w niniejszej propozycji oraz do prowadzenia i obsługi konkretnych zajęć sportowo – rekreacyjnych w przyszłej działalności zawodowej i społecznej.
  2. Propozycja dla pojedynczych osób oraz 2 – 3. osobowej grupy studentów (w zależności od rodzaju szkolenia) po ukończeniu II roku studiów.

Uwaga ! Projekt ten mogą realizować również osoby nie posiadające stosownych uprawnień, ale wówczas występują oni jedynie w roli organizatorów a nie osób prowadzących szkolenie. Projekt do realizacji w dowolnym środowisku: szkoła – uczelnia, ośrodki wychowawcze, szkolenia otwarte.

Zajęcia w sekcjach sportowych

 1. Organizacja oraz (w przypadku posiadanych uprawnień) cyklicznych zajęć w sekcjach sportowych w wybranych dyscyplinach, zgodnie z wszelkimi regułami w nich obowiązujących. Celem zajęć jest systematyczna praca, szkolenie i udoskonalanie umiejętności w danej dyscyplinie sportowej w ramach działalności Klubu Uczelnianego AZS PEDAGOGIUM. WSNS Celem tego projektu jest nabycie stosownych umiejętności i doświadczenia organizatorskiego w celu wykorzystania w przyszłej działalności zawodowej i społecznej – przygotowanie kadr m.in. do współpracy przy projekcie lig integracyjnych (już w roli pracowników ośrodków wychowawczych).
 2. Propozycja dla 2 – 3. osobowej grupy studentów (np. członków KU AZS PEDAGOGIUM) po ukończeniu III semestru lub wcześniej w przypadku posiadania stosownych uprawnień (trenerskich lub instruktorskich). Projekt do realizacji we własnym środowisku uczelnianym z możliwością przemodelowania go w kolejnym etapie i za proponowania placówkom wychowawczym, stanowiącym podstawę organizacji lig integracyjnych.

Półkolonie dla dzieci i młodzieży

 1. Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji letnich i ferii zimowych w domu. Program projektu powinien wykorzystywać niemal wszelkie ww. formy zajęć (festyny, festiwale, mistrzostwa, zajęcia w sekcjach sportowych, szkolenia) w wymiarze dostosowanym do warunków czasowych, pogodowych i lokalowych. Projekt do realizacji w oparciu o współpracę z placówkami szkolnymi, wychowawczymi, instytucjami samorządowymi oraz stowarzyszeniami ze sfery organizacji pozarządowych (w tym m.in. AZS).
 2. Propozycja dla 5 – 6. osobowej grupy studentów (w zależności od wielkości zakresu i liczby zajęć) po ukończeniu II roku studiów. Projekt do realizacji w formie integracyjnej we wszelkiego rodzaju placówkach szkolnych i wychowawczych w tym również w środowisku akademickim a także w środowisku otwartym.

Obozy sportowe dla studentów

 1. Współpraca z pełnomocnikiem JM Rektora ds. sportu przy organizacji obozów sportowych dla studentów PEDAGOGIUM realizujących program obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Celem tego projektu jest nabycie stosownych umiejętności i doświadczenia organizatorskiego w celu wykorzystania w przyszłej działalności zawodowej i społecznej.
 2. Propozycja przy każdym z obozów dla 5 – 6. osobowej grupy studentów (np. członków KU AZS PEDAGOGIUM) po ukończeniu III semestru lub wcześniej w przypadku posiadania stosownych uprawnień (trenerskich lub instruktorskich). Projekt do realizacji we własnym środowisku uczelnianym z możliwością przemodelowania go w kolejnym etapie i za proponowania placówkom wychowawczym.

Inne

 1. Zgłoszone przez studentów i zaakceptowane do realizacji

PROJEKTY - ZAŁOŻENIA

Założenia projektów artystycznych i sportowych

 1. Przygotowanie i realizacja projektów artystycznych lub sportowych obowiązuje na specjalności Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych.
 2. Projekt działań artystycznych i sportowych stanowi integralną część Praktyki Zawodowej realizowanej na II roku studiów licencjackich. Praktyka ta sprzyja poznaniu potrzeb i możliwości realizacji projektu w wybranej placówce.
 3. Przygotowanie projektów opiera się na znajomości i wykorzystaniu poznanych form i metod pracy kulturotechnicznej.
 4. Wymogi merytoryczne i techniczne projektów określa kierownik Studium działań artystycznych/ Pełnomocnik Rektora ds. sportu.
 5. Zadanie składa się z następujących etapów:
  • Koncepcja – przygotowanie projektu (I)
  • Realizacja projektu (II)
  • Sprawozdanie z realizacji projektu (III).
 6. Ilość osób tworzących i realizujących projekt nie może być większa niż 3 (artystyczny) lub 6 (sportowy).

Wymogi merytoryczne projektów:

Każdy projekt musi zawierać:

 1. Stronę tytułową – nazwa uczelni, tytuł projektu – nazwa imprezy, osoby realizujące (imiona i nazwiska, grupy), miejscowość, data realizacji
 2. Informację o organizatorach – imiona i nazwiska, numer albumu i numer grupy, dane kontaktowe, tel., e-mail
 3. Informację o grupie docelowej/uczestnikach projektu – wiek, płeć, ilość osób biorących udział w zajęciach, charakterystyka socjopedagogiczna uczestników
 4. Informację o opiekunie projektu z ramienia placówki – imię i nazwisko, pełniona funkcja w placówce.
 5. Opis projektu – nazwa zadania / projektu / imprezy, cel ogólny i cele szczegółowe realizowanego projektu, założenia/koncepcja projektu, metody i formy realizacji, czas i miejsce realizacji projektu – krótkie uzasadnienie wyboru, zakładane rezultaty realizacji projektu
 6. Opis poszczególnych etapów przygotowań do realizacji projektu – informacje ogólne (komunikat / ogłoszenie), preliminarz kosztów, podział obowiązków, projekty graficzne (plakat / zaproszenie), sponsorzy / partnerzy
 7. Opis szczegółowy projektu – ilość spotkań i ich częstotliwość, treści merytoryczne poszczególnych spotkań w cyklu i opis konkretnych działań, ćwiczeń itp.
 8. Opis realizacji (sprawozdanie) – własne uwagi na temat wykonanej pracy, trudności organizacyjne, efekty pedagogiczne itd.

Wymogi techniczne projektów:

 1. Koncepcje projektów należy przygotować i przedstawić do akceptacji przynajmniej jeden miesiąc przed terminem realizacji i nie później niż do końca IV semestru (przed sesją egzaminacyjną).
 2. Po otrzymaniu akceptacji i uzyskaniu wpisu w Zeszycie praktyk projekt jest dopuszczony do realizacji.
 3. Realizacja projektu musi być potwierdzona w zeszycie praktyk przez dyrektora/kierownika placówki
 4. Po realizacji projekt należy dostarczyć w formie pisemnej oraz obowiązkowo w wersji elektronicznej na płycie CD do Kierownika Studium działań artystycznych/Pełnomocnika Rektora ds. sportu nie później niż do końca V semestru (przed sesją egzaminacyjną).
 5. Oddanie projektu potwierdzone jest wpisem w Zeszycie praktyk.
Warunki konieczne do zaliczenia praktyk

Praktyki zalicza Koordynator Praktyk Studenckich na podstawie regulaminu (odpowiedniego dla poszczególnego rodzaju studiów, kierunku/ specjalności) oraz wypełnionego „Zeszytu Praktyk”, opinii opiekuna i wypełnionej „Karty Kompetencji” (odpowiedniej dla danej praktyki).

Praktyki należy zaliczyć najpóźniej do końca sesji właściwej.

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Opis poszczególnych rodzajów praktyk znajduje się w regulaminach.

Odpowiednie dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce „Dokumenty”. „Zeszyt praktyk” można także pobierać w B.O.S

Żeby rozliczyć praktyki konieczne jest ksero odpowiednich stron „Zeszytu Praktyk” (stron potwierdzających odbycie zaliczanej praktyki, stron opisujących przebieg zaliczanej praktyki oraz stron z opinią opiekuna zaliczanej praktyki).

Żeby rozliczyć praktyki konieczne jest ksero odpowiednich stron zeszytu praktyk (stron potwierdzających odbycie zaliczanej praktyki, stron opisujących przebieg zaliczanej praktyki oraz stron z opinią opiekuna zaliczanej praktyki).

Przed wizytą u koordynatora praktyk warto sprawdzić czy:

 1. wypełnione są wszystkie konieczne do zaliczenia strony „Zeszytu Praktyk”:
  • potwierdzenie odbycia zaliczanej praktyki,
  • opis przebiegu zaliczanej praktyki podpisany przez opiekuna praktyki,
  • opinia opiekuna o przebiegu praktyki zawierająca czytelny podpis/podpis i pieczątkę oraz ocenę w skali 2 – 5 oraz „Karta Kompetencji” odpowiednia dla kierunku studiów, specjalności i rodzaju praktyki (wypełniona przez opiekuna praktyk i studenta)
 1. zeszyt praktyk zawiera wszystkie wymagane do zaliczenia pieczątki i podpisy;

ksero zeszytu praktyk zawiera wszystkie wymagane do zaliczenia strony (patrz punkt 1).

 

 

 

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.
 • Żeby dowiedzieć się więcej o założeniach i wymogach merytorycznych projektów realizowanych w ramach praktyk oraz zapoznać się z przykładowymi projektami (artystycznymi/sportowymi)

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru. Zobacz regulamin, żeby zapoznać się z programem praktyk na każdym semestrze. Więcej informacji na temat projektów artystycznych i sportowych znajduje się w zakładce projekty.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe),
 • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze, ośrodki socjoterapii,
 • zakłady poprawcze, zakłady karne, areszty śledcze,
 • inspektoraty ds. nieletnich,
 • kuratela sądowa (dla nieletnich i dla dorosłych),
 • ośrodki kuratorskie,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka – z wyjątkiem domów małego dziecka);
 • komendy policji lub straży miejskiej;
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie profilaktyki i resocjalizacji osób z nieprzystosowaniem społecznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.
 • Żeby dowiedzieć się więcej o założeniach i wymogach merytorycznych projektów realizowanych w ramach praktyk oraz zapoznać się z przykładowymi projektami (artystycznymi/sportowymi)

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • szkoły,
 • administracja państwowa (jednostki odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego),
 • centra antykryzysowe wszystkich szczebli,
 • instytucje wojskowe, policja, straż graniczna, straż pożarna, straż miejska,
 • zakłady karne,
 • służba ochroniarska (maksymalnie 200 godzin),
 • inne placówki i organizacje związane z pedagogiką lub obronnością i bezpieczeństwem publicznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

• placówki, pracujące metodyką przedszkolną MEN (przedszkola, punkty i zespoły przedszkolne,
kluby przedszkolaka, akademie przedszkolaka itp.),
• klasy 1-3 szkoły podstawowej,
• świetlice szkolne,
• placówki socjalizacyjne (domy dziecka);

Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.
 • Żeby dowiedzieć się więcej o założeniach i wymogach merytorycznych projektów, zapoznać się z przykładowymi projektami (artystycznymi/sportowymi) przejdź do zakładki „projekty”.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

W przypadku nie zaliczenie praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka),
 • pogotowia opiekuńcze,
 • świetlice (szkolne, środowiskowe, terapeutyczne), bursy, internaty,
 • żłobki, przedszkola,
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki pomocy rodzinie,
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji jak środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńcze,
 • ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji.
 • inne placówki i organizacje związane z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą i terapią pedagogiczną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).
 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Praca Socjalna

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki (łącznie 320 godzin): Termin zaliczenia:
Praktyka wstępna – 4 tygodnie (x 25 godzin = 100 godzin) sem. III
Praktyka zawodowa – 5 tygodni (x 24 godzin = 120 godzin) sem. IV
Praktyka dyplomowa – 4 tygodnie (x 25 godzin = 100 godzin) sem. V

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

Praktyka wstępna

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
 • gminne ośrodki pomocy społecznej,
 • miejsko – gminne ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • miejskie centra pomocy rodzinie,
 • hospicja,
 • organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia,
 • centra wolontariatu,
 • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby młodzieżowe, kluby osiedlowe),
 • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
 • kuratela sądowa (dla nieletnich i dorosłych),
 • ośrodki kuratorskie,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • inne placówki i organizacje związane z pomocą opiekuńczą i socjalną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich),

Zaleca się, aby praktyka wstępna odbywała się w instytucji, która realizuje zadania zgodne z późniejszą deklaracją studenta odnośnie wybranej specjalności (lub też w dowolnej instytucji, lecz w zakresie zadań, związanych z późniejszą specjalnością).

Praktyki zawodowa i dyplomowa:

Na specjalności: Praca z Dzieckiem i Rodziną oraz Opieka Gerontologiczna:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
 • gminne ośrodki pomocy społecznej,
 • miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • miejskie centra pomocy rodzinie,
 • hospicja,
 • organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia,
 • centra wolontariatu,
 • inne placówki i organizacje związane z pomocą opiekuńczą i socjalną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Zaleca się, aby ten etap praktyki dotyczył zadań instytucji, bezpośrednio związanych tematycznie ze specjalnością, realizowaną przez studenta w trakcie studiów.

 

 

 

 

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

Ważne:

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru. 

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe),
 • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze, ośrodki socjoterapii,
 • zakłady poprawcze, zakłady karne, areszty śledcze,
 • inspektoraty ds. nieletnich,
 • kuratela sądowa (dla nieletnich i dla dorosłych),
 • ośrodki kuratorskie,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka);
 • komendy policji lub straży miejskiej;
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie profilaktyki i resocjalizacji osób z nieprzystosowaniem społecznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich);

Wymaga się, aby wybór placówki na praktykę dyplomową był zgodny z realizowaną specjalizacją.

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • szkoły,
 • administracja państwowa (jednostki odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego),
 • centra antykryzysowe wszystkich szczebli,
 • instytucje wojskowe, policja, straż graniczna, straż pożarna, straż miejska,
 • zakłady karne,
 • służba ochroniarska (tylko jeden rodzaj praktyki w czasie trwania studiów);
 • inne placówki i organizacje związane z obronnością i bezpieczeństwem publicznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru. Warunkowy wpis na kolejny semestr z powodu nie zaliczenia praktyk zarządzeniem kanclerza jest zwolniony z opłaty.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka),
 • przedszkola, szkoły,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • świetlice (szkolne, środowiskowe, terapeutyczne), bursy, internaty,
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki pomocy rodzinie,
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji jak środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńcze,
 • ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji,
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie opiekuńczo-wychowawczym i terapeutycznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane wyłącznie w placówkach, pracujących metodyką przedszkolną (przedszkola publiczne i niepubliczne, punkty i zespoły przedszkolne oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Logopedia

Ważne:

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.
 • Opiekunem praktyki zawodowej – logopedycznej może być wyłącznie logopeda.
 • Praktykę pedagogiczną pod względem merytorycznym zalicza promotor pracy dyplomowej.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

Praktyka zawodowa pedagogiczna – projekty – dowolna, wybrana przez studenta placówka, instytucja, organizacja prowadząca działania w zakresie terapii pedagogicznej:

 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka),
 • pogotowia opiekuńcze,
 • świetlice (szkolne, środowiskowe, terapeutyczne), bursy, internaty,
 • żłobki, przedszkola, szkoły,
 • ośrodki pomocy rodzinie,
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńcze,
 • ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji.
 • inne placówki i organizacje związane z terapią pedagogiczną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Praktyka zawodowa logopedyczna:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • gabinety logopedyczne (publiczne i niepubliczne),
 • szkoły, przedszkola (pod opieka logopedy),
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze,
 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka),

inne placówki i organizacje prowadzące terapię logopedyczną.