Pracownia Edukacji Klinicznej 

Pracownia Edukacji Klinicznej oferuje kursy oraz szkolenia zainteresowanym przedstawicielom zawodów: lekarza, prawnika, jak również urzędnikom, pracownikom służby zdrowia, w tym personelu administracyjnego.

Istnienie Pracowni Edukacji Klinicznej wpisuje się w zasady bliskie założeniom edukacyjnym, w oparciu o które Pedagogium prowadzi kształcenie, m.in. zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez praktykę.

Praca ze słuchaczami w oparciu o aktywne metody, warsztaty, burze mózgów oraz symulacje zapewnia możliwość pozyskania w krótkim czasie niezbędnych w pracy nowych, miękkich kompetencji. Każdy z kursów uwzględnia specyfikę wykonywania konkretnego zawodu, specyfikę występowania w danym obszarze relacji międzyludzkich.

 

 

Najnowsze Warsztaty 

WARSZTAT DOBREGO EDUKATORA

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie zaprasza na pierwszą edycję zajęć:

  „Warsztat dobrego edukatora

  Oferta warsztatów skierowana jest do edukatorów formalnych i nieformalnych oraz do każdego, kto jest zainteresowany posiadaniem umiejętności ułatwiających pracę z grupą uczniów/słuchaczy (trenerzy sportu, wychowawcy kolonii i półkolonii, pracownicy służb mundurowych wykonujących zadania związane z realizacją funkcji wychowawcy, edukatorzy w ramach struktury pracodawców).

  Zajęcia prowadzić będą wieloletni nauczyciele akademiccy oraz edukatorzy (prowadzący zajęcia w oparciu o aktywne metodynauczania, wykorzystujący m.in. dorobek clinicallegaleducation), magistrzy sztuki, pedagodzy pracujący w oparciu o metodę dramy.

  Zajęcia odbywają się zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie. Zajęcia warsztatowe realizowane z zapleczem scenicznym!

  Opis zajęć:

  Edukacja, nauka, wiedza, doświadczenie – edukujemy się wszyscy. Bierzemy udział w szkoleniach, warsztatach. Słuchamy ekspertów, zdobywamy certyfikaty. Wysyłamy na zajęcia edukacyjne nasze dzieci. Czasem też sami pełnimy rolę edukatorów – czy to w sposób sformalizowany (w pracy, w związku z zajmowanym przez nas stanowiskiem), czy też mniej formalnie: przekazując wiedzę podczas spotkań w ramach działań społeczności lokalnych, a nawet opowiadając o swojej pracy na zaproszenie przedszkoli czy szkół, do których uczęszczają nasze dzieci. Jak to robić aby przekazać wiedzę w ciekawy, rozwijający dla odbiorcy sposób? O czym powinniśmy wiedzieć podejmując się roli edukatora w przypadku sformalizowania naszej roli? Jak wypełniać zadania w pełni profesjonalnie?

  Program kształcenia (bloki tematyczne w ramach warsztatów):

  • Osoba edukatora, język edukatora – próba definicji. Wprowadzenie do zagadnień przedmiotowych
  • Socjologiczny kontekst wykonywania pracy edukatora z uwzględnieniem doświadczeń grupy studentów aktualnych edycji
  • Prawne aspekty pracy z osobami dorosłymi
  • Prawne aspekty pracy z dziećmi
  • Metody pracy z osobami dorosłymi
  • Metody pracy z dziećmi
  • Drama jako element pracy edukatora
  • Edukator w obszarze sztuki – umiejętności miękkie
  • Rodzic – edukator?
  • Etyka w działalności edukatora
  • Międzykulturowe aspekty w pracy edukatora
  • Technologie w pracy edukatora
  • Nowe obszary wiedzy – nowi edukatorzy, możliwe formy rozwoju
  • Edukatorzy w działalności ngo
  • Pisemne i medialne formy wypowiedzi w pracy edukatorów
  • Marketing i autoprezentacja w pracy edukatora

  Czas trwania: 3 miesiące

  Efekty kształcenia:

  Słuchacze, którzy wezmą udział w warsztatach zdobędą praktyczne umiejętności pracy z grupami osób dorosłych oraz dzieci, będą w stanie prowadzić zajęcia w sposób bardziej efektywny, ciekawiej, w sposób włączający wszystkich ich uczestników.

  Znajomość podstaw prawnych aspektów roli edukatora – potencjalnej odpowiedzialności, ram prawnych, zasad prowadzenia działalności – pomoże w codziennej pracy, podejmowaniu decyzji o nowych zobowiązaniach zawodowych. Rodzic, w sposób bardziej ciekawy będzie mógł bawić się z dzieckiem i przekazywać wiedzę, korzystając z dorobku pedagogiki, dramy, sztuki.

  Sztuka autoprezentacji oraz marketing – zagadnienia które zostaną przedstawione w trakcie studiów w formie warsztatowej – pomoże im odpowiedzieć na pojawiające się potrzeby rynku.

   

  Przewidywana liczba miejsc: 30   

  Kierownik:

  Dr Katarzyna Julia Kowalska: doktor nauk prawnych, wieloletni nauczyciel akademicki, Przewodnicząca Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Ukończyła specjalistyczny kurs poświęcony prawom dziecka: Child Protection: Children’sRights in Theory and Practice w ramach inicjatywy edukacyjnej Harvard University. Autorka publikacji na temat specyfiki pracy prawników w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadzi badania na styku prawa i medycyny, etyki prawniczej i bioetyki, specjalizując się w prawnych aspektach reformy polskiej psychiatrii. Publikuje na ten temat zarówno artykuły naukowe, jak i teksty publicystyczne. Trenerka i ekspertka w zakresie metodologii pracy z klientem i udzielania wsparcia prawnego najbardziej potrzebującym grupom społecznym, jak również prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi. Ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych 

  Jesteś zainteresowana/y?

  Chcesz poznać cenę i dalsze szczegóły?

  Pisz:  k.j.kowalska@pedagogium.pl

Font Resize
Contrast