Zaznacz stronę

Praca socjalna – Wsparcie w resocjalizacji środowiskowej

Pracownik socjalny musi umieć radzić sobie z środowiskami poddanymi procesowi resocjalizacji. Ta specjalizacja ma wyposażyć pracownika socjalnego w kompetencje niezbędne do pracy z osobami podlegającymi resocjalizacji i próbującymi odnaleźć się w społeczeństwie, albo osób biernych, które liczą tylko na wsparcie instytucjonalne.
.

Wiedza, umiejętności i kompetencje przekazywane Studentowi:

  • Opanowanie umiejętności stawiania diagnoz środowiskowych
  • Opracowywanie i realizacja projektów społecznych umożliwiających inkluzję społeczną, wychodzenie z bezdomności i uzależnień
  • Nabycie umiejętności rozwiązywania konkretnych sytuacji życiowych osób defaworyzowanych
  • Nabycie umiejętności diagnozowania potencjałów rozwojowych osób indywidualnych i środowisk
  • Nabycie kompetencji i umiejętności rozwijania ludzkich potencjałów
  • Nabycie kompetencji i umiejętności mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych
  • Opanowanie umiejętności i kompetencji w zakresie komunikacji społecznej – tworzenie i podtrzymywanie właściwych relacji interpersonalnych

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ta specjalność jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook