Praca socjalna w wymiarze międzykulturowym

Praca w zmieniającym się świecie stanowi coraz większe wyzwanie dla pracowników socjalnych. Poruszanie się w obszarze wielokulturowości nie należy do najłatwiejszych. Dlatego warto postawić na studiowanie w zakresie poznawania problemów związanych z obcymi kulturami. Realizowane zagadnienia na pracy socjalnej w zakresie kultury międzynarodowej to:

 • Sytuacja socjalna i problemy społeczno – kulturowe uchodźców
 • Komunikacja wielokulturowa
 • Międzynarodowe struktury ochrony uchodźców
 • Prawo polskie wobec cudzoziemców (emigrantów i uchodźców)
 • Instytucje przeznaczone dla uchodźców
 • Cudzoziemcy w polskiej edukacji
 • Metodyka pracy socjalnej z cudzoziemcami
 • Etyka w pracy socjalnej z cudzoziemcami
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia społeczna (dyskryminacje i stereotypy)
 • Socjologia kultury-elementy
 • Kulturowo społeczne i psychologiczne aspekty pracy socjalnej z cudzoziemcami
 • Poradnictwo dla cudzoziemców

Wiedza, umiejętności i kompetencje przekazywane Studentowi:

 • Opanowanie umiejętności stawiania diagnoz środowiskowych
 • Opracowywanie i realizacja projektów społecznych umożliwiających inkluzję społeczną, wychodzenie z bezdomności i uzależnień
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania konkretnych sytuacji życiowych osób defaworyzowanych
 • Nabycie umiejętności diagnozowania potencjałów rozwojowych osób indywidualnych i środowisk
 • Nabycie kompetencji i umiejętności rozwijania ludzkich potencjałów
 • Nabycie kompetencji i umiejętności mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych
 • Opanowanie umiejętności i kompetencji w zakresie komunikacji społecznej – tworzenie i podtrzymywanie właściwych relacji interpersonalnych

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ta specjalność jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.