Praca socjalna – Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych

Specjalność skierowana jest do osób, które wiążą swą przyszłość z pracą w organach administracji publicznej i różnorodnych instytucjach w społecznościach lokalnych. W trakcie studiów student zdobędzie m. in. wiedzę z zakresu animowania działalności i organizacji społeczności lokalnej, polityki samorządu lokalnego oraz usług społecznych realizowanych w społecznościach lokalnych, procedur rozwiązywania problemów społecznych i wdrażania rozwiązań pracy socjalnej. Przedmioty: animacja i organizowanie społeczności lokalnej, projektowanie innowacji społecznych, aktywna integracja społeczna, polityka samorządu i zarządzanie partycypacyjne, społeczność lokalna i jej organizacja, usługi społeczne w zarządzaniu politykami publicznymi, przedsiębiorczość w działaniach i usługach społecznych, komunikacja społeczna i mediacje, marketing społeczny i terytorialny w polityce społecznej.

Wiedza, umiejętności i kompetencje przekazywane Studentowi:

  • Opanowanie umiejętności stawiania diagnoz środowiskowych
  • Opracowywanie i realizacja projektów społecznych umożliwiających inkluzję społeczną, wychodzenie z bezdomności i uzależnień
  • Nabycie umiejętności rozwiązywania konkretnych sytuacji życiowych osób defaworyzowanych
  • Nabycie umiejętności diagnozowania potencjałów rozwojowych osób indywidualnych i środowisk
  • Nabycie kompetencji i umiejętności rozwijania ludzkich potencjałów
  • Nabycie kompetencji i umiejętności mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych
  • Opanowanie umiejętności i kompetencji w zakresie komunikacji społecznej – tworzenie i podtrzymywanie właściwych relacji interpersonalnych

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ta specjalność jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.