Praca socjalna – Asystent rodziny

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych znalezieniem pracy w charakterze zawodowego opiekuna rodziny, który czasowo w sposób profesjonalny towarzyszy i wspiera rodzinę przeżywającą sytuację problemową, w celu pokonania przez nią trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci. Asystent pomaga rodzinie we wprowadzaniu zmian w myśleniu, zachowaniu i otoczeniu, w celu wytworzenia bezpiecznego środowiska życia i rozwoju wszystkich członków rodziny a zwłaszcza dzieci. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu specyfiki współczesnych problemów i przemian życia rodzinnego, instytucjonalnych rozwiązań pomocowych dla rodziny oraz sposobów organizowania wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego dla rodziny oraz związane z nimi kompetencje społeczne. Przedmioty: przemiany struktury i funkcji rodziny współczesnej, diagnoza rodziny, patologie życia rodzinnego, elementy terapii zajęciowej z rodziną, pomoc instytucjonalna dla jednostki i rodziny, elementy psychoterapii i socjoterapii, komunikacja w rodzinie, organizowanie sieci wsparcia społecznego dla rodziny.

Wiedza, umiejętności i kompetencje przekazywane Studentowi:

  • Opanowanie umiejętności stawiania diagnoz środowiskowych
  • Opracowywanie i realizacja projektów społecznych umożliwiających inkluzję społeczną, wychodzenie z bezdomności i uzależnień
  • Nabycie umiejętności rozwiązywania konkretnych sytuacji życiowych osób defaworyzowanych
  • Nabycie umiejętności diagnozowania potencjałów rozwojowych osób indywidualnych i środowisk
  • Nabycie kompetencji i umiejętności rozwijania ludzkich potencjałów
  • Nabycie kompetencji i umiejętności mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych
  • Opanowanie umiejętności i kompetencji w zakresie komunikacji społecznej – tworzenie i podtrzymywanie właściwych relacji interpersonalnych

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ta specjalność jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.