Kontakt

Tel: 22 338 98 98
rekrutacja@pedagogium.pl

Adres: ul. Marszałkowska 115 (przy pl. Bankowym), niedaleko stacji metra Ratusz Arsenał. Wejście od ul. Marszałkowskiej, parter.

Godziny pracy Biura:

Poniedziałek:08:00 - 16:00
Wtorek:08:00 - 16:00
Środa08:00 - 16:00
Czwartek08:00 - 16:00
Piątek08:00 - 16:00
Sobotanieczynne
Niedzielanieczynne

WPISOWE I PROMOCJE

OPŁATY:

REKRUTACJA TRWA

 DO LIPCA 2017 WPISOWE 0 ZŁ

Tabela opłat czesnego za studia w roku akademickim 2016/2017

KIERUNEK
\* SPECJALNOŚĆ \
STOPIEŃ WPISOWE Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Czesne płatne w 6 ratach Czesne za semestr
płatne jednorazowo
Czesne płatne w 6 ratach Czesne za semestr
płatne jednorazowo
PRACA SOCJALNA
PRACA SOCJALNA I stopień 200 zł 2’250 zł
(6 x 375 zł)
2’100 zł 1’920 zł
(6 x 320 zł)
1’760 zł
ADMINISTRACJA
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Administracja Publiczna
I stopień  400 zł I i II sem.
1’500 zł
(6 x 250 zł)
III, IV, V, VI
sem.
1’800 zł
(6 x 300 zł)
I i II sem.
1’500 zł
III, IV, V, VI sem.
1’800 zł
I i II sem.
1’500 zł
(6 x 250 zł)
III, IV, V, VI
sem.
1’680 zł
(6 x 280 zł)
I i II sem.
1’500 zł
III, IV, V, VI sem.
1’680 zł
PEDAGOGIKA
* Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych I stopień 400 zł 2’250 zł
(6 x 375 zł)
2’100 zł 1’920 zł
(6 x 320 zł)
1’760 zł
* Edukacja dla bezpieczeństwa
* Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
* Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
* Pedagogika dramy i teatru 3’900 zł
(6 x 650 zł)
3’900 zł 3’600 zł
(6 x 600 zł)
3’600 zł
* Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych II stopień 400 zł 2’760 zł
(6 x 460 zł)
2’590 zł 2’310 zł
(6 x 385 zł)
2’110 zł
* Edukacja dla bezpieczeństwa 2’760 zł
(6 x 460 zł)
2’590 zł 2’310 zł
(6 x 385 zł)
2’110 zł
* Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2’760 zł
(6 x 460 zł)
2’590 zł 2’310 zł
(6 x 385 zł)
2’110 zł
* Logopedia 3’210
(6 x 535 zł)
3’010 zł 3’000 zł
(6 x 500 zł)
2’760 zł
* Coaching 3’210 zł
(6 x 535 zł)
3’010 zł 3’000 zł
(6 x 500 zł)
2`760 zł
* Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 2’820 zł
(6 x 470 zł)
2’660 zł 2’520 zł
(6 x 420 zł)
2’300 zł

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Tabela opłat czesnego za studia w roku akademickim 2016/2017:

KIERUNEK STUDIÓW WPISOWE CZESNE PŁATNE W 4 RATACH CZESNE ZA SEMESTR PŁATNE JEDNORAZOWO LICZBA SEMESTRÓW
Terapia pedagogiczna i socjoterapia 100 zł 1520 zł
(4 x 380 zł)
1 380 zł 3
Oligofrenopedagogika 1680 zł
(4 x 420 zł)
1 520 zł 3
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza 1520 zł
(4 x 380 zł)
1 380 zł 3
Neurologopedia 1980 zł
(4 x 495 zł)
1800 zł 3
Zarządzanie w Oświacie  2000 zł
(4 x 500 zł)
 1800 zł  2
Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela 1400 zł
(4 x 350 zł)
1 260 zł 3
Pedagogika resocjalizacyjna – Twórcza resocjalizacja 1520 zł
(4 x 380 zł)
1 380 zł 3
Doskonalenie kompetencji naukowo-badawczych w Pedagogice  6
Twórcze doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli i wychowawców w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie 1800 zł
(4x450 zł)
1 620 zł 2
Facebook