OPŁATY I PROMOCJE

 

Tabela opłat za studia (czesne, wpisowe) w roku akademickim 2020/2021

 

Zarządzenie nr 1/05/2020 w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia I i II stopnia

 

 

KIERUNEK \* SPECJALNOŚĆ \ STOPIEŃ WPISOWE Stacjonarne Niestacjonarne
Czesne za semestr płatne w 6 ratach Czesne za semestr płatne w 6 ratach
PRACA SOCJALNA:
Praca socjalna w wymiarze międzykulturowym
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PRACA SOCJALNA:
Asystent rodziny
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PRACA SOCJALNA:
Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagogika twórczości i kreatywności
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Gerontologia – asystent seniora
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagogika zdrowia z opieką senioralną
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Edukacja medialna z elementami neurodydaktyki
I stopień 400 zł 3’000 zł
(6 x 500 zł)
2’700 zł
(6 x 450 zł)
PEDAGOGIKA:
Animator grup wykluczonych
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Street working
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogika artystyczną
I stopień 400 zł 3’000 zł
(6 x 500 zł)
2’700 zł
(6 x 450 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagogika kulturoznawcza
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA
Kierowanie zasobami ludzkimi w sektorze edukacyjnym i pokrewnych
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Dydaktyk medialny i edukator kształcenia na odległość
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
PEDAGOGIKA:
Doradztwo z elementami budowania wizerunku
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagog kreator grup wykluczonych
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
PEDAGOGIKA:
Gerontologia
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagog menadżer w sektorze edukacyjnym i pokrewnych zawodów społecznych
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
ADMINISTRACJA:
E-administracja w jednostkach publicznych
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
ADMINISTRACJA:
Inspektor ochrony danych osobowych
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
ADMINISTRACJA:
Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
ADMINISTRACJA:
Administracja unijna i międzynarodowa
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
ADMINISTRACJA:
Administracja podmiotami w sytuacji kryzysowej
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)

 


OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Tabela opłat czesnego za studia w roku akademickim 2020/2021:

Zarządzenie nr 2/05/2020 w sprawie zasad wnoszenia opłat za studia podyplomowe

Wpisowe na studia podyplomowe 100,00 zł

Regulamin studiów podyplomowych

 

 

Lp. Kierunek Czesne-całość Raty na semestr Ilość semestrów
1. Terapia pedagogiczna i socjoterapia 4200zł 1400zł(4x350zł) 3
2. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 4200 zł 1400zł(4x350zł) 3
3. Pedagog szkolny 4200 zł 1400zł(4x350zł) 3
4. Edukacja online z elementami kognitywistyki 2800zł 1400zł(4x350zł) 2
5. Zarządzanie i marketing w oświacie 2800zł 1400zł(4x350zł) 2
6. Asystent rodziny 4200zł 1400zł(4x350zł) 3
7. Gerontologia 4200zł 1400zł(4x350zł) 3
8. Nauczanie w edukacji domowej
4200zł 1400zł(4x350zł) 3
9. Drama i teatr w edukacji 3200zł 1600zł(4x400zł) 2
10. Psychopedagogika działań twórczych 2800zł 1400zł(4x350zł) 2
11. Szkoła trenerów kompetencji miękkich 3200zł 1600zł(4x400zł) 2
12. Zarządzanie bezpieczeństwem w działalności instytucji i organizacji
2800zł 1400zł(4x350zł) 2
13. Organizacja i zarządzanie w pracy socjalnej
3200zł 1600zł(4x400zł) 2
14. Mediacje i negocjacje 3200zł 1600(4×400) 2
15. Psychologia komunikacji 2800zł 1400zł(4x350zł) 2
16. Szkoła reportażu 3200zł 1600zł(4x400zł) 2
17. Badania społeczne i humanistyczne 3700zł 1850 (5×370) 2
18. Prawo dla urzędników i nieprawników 3700zł 1850 (5×370) 2
19. Agent Medialny 3700zł 1850 (5×370) 2
20. Psychologia dla pedagogów 3700zł 1850 (5×370) 2
21 Psychologia pozytywna dla edukatorów i liderów 3200zł 1600(4×400) 2
22. Psychologia dla prawników 3700zł 1850 (5×370) 2
23. Administracja samorządowa z uwzględnieniem prawa osobowego i rejestracja stanu cywilnego 3600zł 1800 (5×360) 2
24. Archiwistyka 3700zł 1850 (5×370) 2