Kontakt

Tel: 22 338 98 98
rekrutacja@pedagogium.pl

Adres: ul. Marszałkowska 115 (przy pl. Bankowym), niedaleko stacji metra Ratusz Arsenał. Wejście od ul. Marszałkowskiej, parter.

Godziny pracy Biura:

Poniedziałek: 09:00 – 16:00
Wtorek: 09:00 – 16:00
Środa 09:00 – 16:00
Czwartek 09:00 – 16:00
Piątek 09:00 – 16:00
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne

WPISOWE I PROMOCJE

OPŁATY:

Tabela opłat czesnego za studia w roku akademickim 2018/2019

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2019

Zarządzenie Kanclerza Pedagogium w sprawie promocji wysokości opłat wpisowego

 

KIERUNEK \* SPECJALNOŚĆ \ STOPIEŃ WPISOWE Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Czesne płatne w 6 ratach Czesne za semestr płatne jednorazowo Czesne płatne w 6 ratach Czesne za semestr płatne jednorazowo
PRACA SOCJALNA
PRACA SOCJALNA I stopień 400 zł 2’100 zł (6 x 350 zł) 2’100 zł (6 x 350 zł)
PEDAGOGIKA
* Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych I stopień 400 zł 2’100 zł (6 x 350 zł)) 2’100 zł (6 x 350 zł)
* Edukacja dla bezpieczeństwa
* Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
* Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
* Edukacja międzykulturowa
* Guwernerska Opieka Nad Dzieckiem
* Gerontologia – Opieka Nad starszymi Osobami
* Edukacja wojskowa 2’100 zł (6 x 350 zł)
* Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych II stopień 400 zł 2’760 zł (6 x 460 zł) 2’340 zł (6 x 390 zł)
*Edukacja dla bezpieczeństwa 2’760 zł (6 x 460 zł) 2’340 zł (6 x 390 zł)
* Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2’760 zł (6 x 460 zł) 2’340 zł (6 x 390 zł)
* Logopedia 3’210 (6 x 535 zł) 3’060 zł (6 x 510 zł)
* Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 2’820 zł (6 x 470 zł) 2’940 zł (6 x 490 zł)
* Edukacja wojskowa 2’340 zł (6 x 390 zł)
* Doradztwo Zawodowe 2’520 zł (6 x 420 zł) 2’340 zł (6 x 390 zł)

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Tabela opłat czesnego za studia w roku akademickim 2018/2019:

Wpisowe na studia podyplomowe 100,00 zł

KIERUNEK STUDIÓW Czesne za I semestr studiów (płatne w ratach) CZESNE ZA STUDIA (całość) LICZBA SEMESTRÓW

Oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem)

1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia 1400 zł (4x350 zł) 4 200 złł 3
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, Pedagog Szkolny 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Pedagogika Resocjalizacyjna 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Przygotowanie Pedagogiczne do Zajmowania Stanowiska Nauczyciela 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Neurologopedia 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Zarządzanie i Marketing w Oświacie 1400 zł (4x350 zł) 2 800 zł 2
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Asystent Rodziny 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Edukacja Wczesnoszkolna z Technologią Informacyjną 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Gerontologia 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Nauczyciel jako Profilaktyk 1400 zł (4x350 zł) 2 800 zł 2
Administracja Publiczna z Elementami Zarządzania Jakością 1400 zł (4x350 zł) 2 800 zł 2
Arteterapia i Terapia Zajęciowa 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Edukacja Integracyjna i Włączająca 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Kształcenie Uczniów z Niepełnosprawnością 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Rytmika i Taniec w Wychowaniu Muzyczno-Ruchowym Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Wychowanie do Życia w Rodzinie z Edukacją Seksualną 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe 1400 zł (4x350 zł) 4 200 zł 3
Drama 2 800 zł 2
Nauczyciel jako Profilaktyk 1400 zł (4x350 zł) 2 800 zł 2
Komunikacja Społeczna i Medialna 2 800 zł 2
Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom od Internetu i Mediów 1400 zł (4x350 zł) 2 800 zł 2
Guwernerska Opieka Nad Dzieckiem 1400 zł (4x350 zł) 2 800 zł 2
Facebook