Kontakt

Tel: 22 338 98 98
rekrutacja@pedagogium.pl

Adres: ul. Marszałkowska 115 (przy pl. Bankowym), niedaleko stacji metra Ratusz Arsenał. Wejście od ul. Marszałkowskiej, parter.

Godziny pracy Biura:

Poniedziałek: 09:00 – 16:00
Wtorek: 09:00 – 16:00
Środa 09:00 – 16:00
Czwartek 09:00 – 16:00
Piątek 09:00 – 16:00
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne

WPISOWE I PROMOCJE

OPŁATY:

Tabela opłat czesnego za studia w roku akademickim 2017/2018

KIERUNEK
\* SPECJALNOŚĆ \
STOPIEŃ WPISOWE Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Czesne płatne w 6 ratach Czesne za semestr
płatne jednorazowo
Czesne płatne w 6 ratach Czesne za semestr
płatne jednorazowo
PRACA SOCJALNA
PRACA SOCJALNA I stopień 200 zł 2’250 zł
(6 x 375 zł)
2’100 zł 1’920 zł
(6 x 320 zł)
1’760 zł
ADMINISTRACJA
*Bezpieczeństwo i porządek publiczny

* Administracja Publiczna

I stopień  400 zł 2’250 zł
(6 x 375 zł)
2’100 zł 1’920 zł
(6 x 320 zł)
1’760 zł
PEDAGOGIKA
* Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych I stopień 400 zł 2’250 zł
(6 x 375 zł)
2’100 zł 1’920 zł
(6 x 320 zł)
1’760 zł
* Edukacja dla bezpieczeństwa
* Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
* Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
* Edukacja międzykulturowa 2’250 zł
(6 x 375 zł)
2’100 zł 1’920 zł
(6 x 320 zł)
1’760 zł
* Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych II stopień 400 zł 2’760 zł
(6 x 460 zł)
2’590 zł 2’310 zł
(6 x 385 zł)
2’110 zł
* Edukacja dla bezpieczeństwa 2’760 zł
(6 x 460 zł)
2’590 zł 2’310 zł
(6 x 385 zł)
2’110 zł
* Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2’760 zł
(6 x 460 zł)
2’590 zł 2’310 zł
(6 x 385 zł)
2’110 zł
* Logopedia 3’210
(6 x 535 zł)
3’010 zł 3’000 zł
(6 x 500 zł)
2’760 zł
* Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 2’820 zł
(6 x 470 zł)
2’660 zł 2’520 zł
(6 x 420 zł)
2’300 zł

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Tabela opłat czesnego za studia w roku akademickim 2017/2018 :

KIERUNEK STUDIÓW WPISOWE CZESNE ZA STUDIA (całość) LICZBA SEMESTRÓW

Oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem)

100 zł 2 700 zł 3
Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia 100 zł 2 700 zł 3
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, Pedagog Szkolny 100 zł 2 700 zł 3
Pedagogika Resocjalizacyjna  100 zł 2 700 zł 3
Przygotowanie Pedagogiczne do Zajmowania Stanowiska Nauczyciela  100 zł 2 700 zł 3
Neurologopedia  100 zł 2 700 zł 3
Zarządzanie i Marketing w Oświacie  100 zł 2 200 zł 2
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna  100 zł 2 700 zł 3
Asystent Rodziny  100 zł 2 700 zł 3
Gerontologia  100 zł 2 700 zł 3
Nauczyciel jako Profilaktyk  100 zł 2 200 zł 2
Administracja Publiczna z Elementami Zarządzania Jakością 100 zł 2 200 zł 2
Arteterapia i Terapia Zajęciowa  100 zł 2 700 zł 3
Edukacja Integracyjna i Włączająca  100 zł 2 700 zł 3
Kształcenie Uczniów z Niepełnosprawnością  100 zł 2 700 zł 3
Rytmika i Taniec w Wychowaniu Muzyczno-Ruchowym Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym  100 zł 2 700 zł 3
Wychowanie do Życia w Rodzinie z Edukacją Seksualną  100 zł 2 700 zł 3
Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe 100 zł 2 700 zł 3
Drama 2 200 zł 2
Facebook