OPŁATY I PROMOCJE

Tabela opłat za studia (czesne, wpisowe) w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Kanclerza Pedagogium w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Zarządzenie Kanclerza Pedagogium w sprawie wysokości opłat wpisowego na studia na wszystkich poziomach kształcenia

KIERUNEK \* SPECJALNOŚĆ \ STOPIEŃ WPISOWE Stacjonarne Niestacjonarne
Czesne za semestr płatne w 6 ratach Czesne za semestr płatne w 6 ratach
PRACA SOCJALNA:
Praca socjalna w wymiarze międzykulturowym
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PRACA SOCJALNA:
Asystent rodziny
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PRACA SOCJALNA:
Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PRACA SOCJALNA:
Wsparcie w resocjalizacji środowiskowej
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Gerontologia – Opieka nad starszymi osobami
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Edukacja międzykulturowa
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA
: Guwernerska opieka nad dzieckiem
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA:
Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
PEDAGOGIKA:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
PEDAGOGIKA:
Doradztwo zawodowe
II stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
ADMINISTRACJA:
Administracja publiczna z e-administracją
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
ADMINISTRACJA:
Inspektor ochrony danych osobowych
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
ADMINISTRACJA:
Administracja unijna i międzynarodowa
I stopień 400 zł 2’400 zł
(6 x 400 zł)
2’280 zł
(6 x 380 zł)
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA:
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania języka angielskiego
Jednolite magisterskie 400 zł 3’000 zł
(6 x 500 zł)
2’700 zł
(6 x 450 zł)
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA:
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją przez sztukę
Jednolite magisterskie 400 zł 3’000 zł
(6 x 500 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA:
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z nauką programowania i TIK
Jednolite magisterskie 400 zł 3’000 zł
(6 x 500 zł)
2’400 zł
(6 x 400 zł)

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Tabela opłat czesnego za studia w roku akademickim 2019/2020:

Wpisowe na studia podyplomowe 100,00 zł

Zarządzenie Kanclerza Pedagogium w sprawie wysokości promocji

Regulamin studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 2/05/2019 w sprawie wnoszenia oraz wysokości opłat za studia podyplomowe

Lp. Kierunek Czesne-całość Raty na semestr Ilość semestrów
1. Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem)

4200zł

1400zł(4x350zł)

3

2. Terapia pedagogiczna i socjoterapia 4200zł

1400zł(4x350zł)

3
3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 4200 zł

1400zł(4x350zł)

3
4. Pedagog szkolny 4200 zł

1400zł(4x350zł)

3
5. Pedagogika resocjalizacyjna 4200zł

1400zł(4x350zł)

3
6. Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela 4200zł

1400zł(4x350zł)

3

7. Neurologopedia 4200zł

1400zł(4x350zł)

3
8. Zarządzanie i marketing w oświacie 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
9. Asystent rodziny 4200zł 1400zł(4x350zł) 3
10. Edukacja wczesnoszkolna z technologią informacyjną 4200zł

1400zł(4x350zł)

3
11. Gerontologia 4200zł

1400zł(4x350zł)

3
12. Nauczyciel jako profilaktyk 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
13. Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
14. Arteterapia i terapia zajęciowa 4200zł

1400zł(4x350zł)

3
15. Edukacja integracyjna i włączająca 4200zł

1400zł(4x350zł)

3
16. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością 4200zł

1400zł(4x350zł)

3
17. Nauczanie ucznia w edukacji indywidualnej 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
18. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 4200zł

1400zł(4x350zł)

3
19. Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną 4200zł

1400zł(4x350zł)

3
20. Doradztwo edukacyjne i zawodowe 4200zł

1400zł(4x350zł)

3
21. Drama i teatr w edukacji 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
22. Komunikacja społeczna i medialna przestrzeni życia publicznego i edukacji 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
23. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom od internetu i mediów 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
24. Pedagogika wczesnoszkolna-przedszkolna z certyfikatem nauczyciel wyjątkowych dzieci 4900zł

1400zł(4x350zł)

700zł za dodatkowy certyfikat

3
25. Psychopedagogika działań twórczych 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
26. Szkoła trenerów kompetencji miękkich 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
27. Edukacja medialna w kształceniu formalnym i nieformalnym 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
28. Metodyka edukacji e-learningowej 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
29. Logopedia medialna z logopedią ogólną 5900zł 1475zł(5x295zł) 4
30. Bezpieczeństwo wewnętrzne w sytuacjach kryzysowych 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
31. Uczenie języków obcych przez metody aktywizujące 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
32. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
33. Praca socjalna w pracy z dzieckiem 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
34. Mediacje i negocjacje 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
35. Edukacja dla bezpieczeństwa 4200zł

1400zł(4x350zł)

3
36. Psychologia komunikacji 2800zł

1400zł(4x350zł)

2
Facebook