STUDIA PODYPLOMOWE:  Wychowanie do Życia w Rodzinie z Edukacją Seksualną

  • Liczba Semestrów: 3

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dziedzin, m.in.: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii i seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

 ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych z kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą szkolną.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące kompetencji zawodowych nauczycieli i wychowawców.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 130 godz. przedmiotów podstawowych,   210 godz. przedmiotów specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł podstawowy (Komunikacja interpersonalna; Podstawy wychowania do życia w rodzinie: etyczne, socjologiczne i prawne; Prawo rodzinne i małżeńskie; Biomedyczne podstawy rozwoju; Technologia informacyjna; Polityka rodzinna w Polsce i  krajach Unii Europejskiej; Psychologia rozwojowa; Terapia par i małżeństw) – 130 godz.

Moduł specjalistyczny (Psychologia małżeństwa i rodziny; Dydaktyka i metodyka wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej; Metody wychowania do życia w rodzinie; Mediacje i negocjacje w rodzinie; Poradnictwo rodzinne i seksualne; Etyka życia rodzinnego i seksualnego; Podstawy edukacji seksualnej; Zagadnienia seksuologiczne, natura ludzkiej seksualności; Zasady edukacji seksualnej w domu i szkole; Analiza materiałów źródłowych) – 210

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

 

 

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Wychowania do Życia w Rodzinie z Edukacją Seksualną, zgodne z wymogami MNiSW.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook