STUDIA PODYPLOMOWE:  Szkoła trenerów kompetencji miękkich

Liczba Semestrów: 2

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności do projektowania i prowadzenia profesjonalnych warsztatów, szkoleń m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, zarządzania grupą, zarządzania projektem. Studia przygotowują do pracy w roli trenera, coacha.

Program studiów podyplomowych daje kompetencje m.in. do pracy z grupą jako trener kompetencji miękkich, organizator działalności oświatowej dla dorosłych, manager w firmach i instytucjach zajmujących się edukacją dorosłych.

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób  posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych wiążących przyszłość zawodową z obszarem zarządzania ludźmi oraz do pedagogów, dydaktyków, metodyków edukacji.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele co dwa tygodnie. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie m. in. wykładów, ćwiczeń, warsztatów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów, zaliczenie 150 godzin praktyk pedagogicznych oraz złożenie pracy  dyplomowej.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin w miejscach np. firmy szkoleniowe, działy HR, a także mogą być zrealizowane w Centrum Innowacji Dydaktyki i Kształcenia Kadr.

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.