STUDIA PODYPLOMOWE:  Rytmika i Taniec w Wychowaniu Muzyczno-Ruchowym Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym

  • Liczba Semestrów: 3

Studia na tym kierunku nadają kwalifikacje do prowadzenia tańca, muzyki i ruchu oraz choreoterapii osobom, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dziennik Ustaw nr 50, poz. 400).

Celem studiów jest poszerzenie praktycznej wiedzy Słuchaczy, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych.

 

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych z kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych pracą z dziećmi w przedszkolu i szkole.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące kompetencji zawodowych nauczycieli i wychowawców. Wyposaża w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 70 godz. przedmiotów podstawowych,   280 godz. przedmiotów specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł podstawowy (Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka; Podstawy antropomotoryki; Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży; Metodyka kształcenia muzycznego dzieci niepełnosprawnych) – 70 godz.

Moduł specjalistyczny (Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych; Zabawy i gry o charakterze

korekcyjnym; Zabawy i gry z piłką; Zabawy i gry z elementami atletyki terenowej; Muzyka i rytmika; Taniec – rodzaje i  metodyka; Relaksacja; Podstawy treningu zdrowotnego; Instrumenty i programy muzyczne; Metodyka kształcenia muzycznego; Choreoterapia; Pedagogika zabawy; Tańce w kręgu; Emisja i higiena głosu; Śpiew) – 280 godz.

 Praca dyplomowa – 10 godz.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk pedagogicznych oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Rytmiki i Tańca w Wychowaniu Muzyczno-Ruchowym Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Przedszkola i Szkoły w klasach 0-3.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook