STUDIA PODYPLOMOWE: Psychopedagogika działań twórczych

Liczba Semestrów: 2

Słuchacz studiów podyplomowych na tym kierunku zostanie wyposażony w umiejętności pozwalające na stymulowanie aktywności środowiskowej i twórczych postaw dzieci i młodzieży. Zdobędzie również  wiedzę dotyczącą metod i technik sprzyjających pobudzaniu działań kreatywnych i aktywnemu uczestnictwu w procesie kształcenia. Zapozna się także z koncepcjami pedagogiki twórczości oraz technikami rozwijania twórczego myślenia w celu twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą. Ponadto zdobędzie wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki twórczości, kreatywności, diagnozowania potrzeb uczniów/dzieci, młodzieży/,wsparcia dzieci i młodzieży oraz animacji środowiska lokalnego.

Absolwent jest przygotowywany do pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, wychowawczo-resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych.

ADRESACI:

Oferta studiów kierowana jest do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele co dwa tygodnie. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie m. in. wykładów, ćwiczeń, warsztatów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów, zaliczenie 150 godzin praktyk pedagogicznych oraz złożenie pracy  dyplomowej.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to placówki oświatowe, placówki opiekuńczo–wychowawcze, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.