PSYCHOLOGIA DLA PRAWNIKÓW

Liczba Semestrów: 2

CEL STUDIÓW:

przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii.

Odniesienie zagadnień psychologicznych do zadań związanych z zawodem prawnika. 

Przygotowanie do komunikowania bez barier, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, psychologia osobowości złożonych.

ADRESACI:

• absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), po kierunkach prawniczych,
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:( między innymi)

znajomość terminologii z zakresu psychologii.

Opanowanie technik pracy z trudnym klientem, stresem, hejtem,

psychologia zachowania w sytuacjach kryzysowych,

sprawne komunikowanie, komunikowanie bez barier, rozwiązywanie konfliktów, psychologia wystąpień publicznych.

 

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.