PSYCHOLOGIA POZYTYWNA DLA EDUKATORÓW I LIDERÓW

Liczba Semestrów: 2

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania w życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji, zdrowia, rozwoju człowieka czy biznesu.

Opis kierunku:

W przeciwieństwie do tradycyjnej psychologii, która diagnozuje i leczy, psychologia pozytywna koncentruje się na ludzkich możliwościach i potencjale. Odnosi się ona do aspektów pozytywnych jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość i szczęście. Jest to stosunkowo młoda dziedzina, ciesząca się rosnącą popularnością, bada korelację ciała, mózgu, kultury i nauki w celu opracowania narzędzi i praktyk poprawiających samopoczucie człowieka.

Treści dydaktyczne realizowane w trakcie kształcenia umożliwią studentom poznanie terminologii, teoretycznych koncepcji psychologii pozytywnej, biologicznych podstaw dobrostanu psychicznego uwarunkowań i korelatów szczęśliwego życia oraz metodologii badań prowadzonych w psychologii pozytywnej. Wiedza ta ułatwi wdrożenie teorii w praktyczne działania kształcące adekwatne umiejętności psychologiczne: stymulowanie bliskich związków interpersonalnych, umiejętne wykorzystanie wewnętrznych zasobów osobowościowych, uczenie się optymizmu, by zwiększyć dobrostan jednostki czy dostrzeganie indywidualnych korzyści wynikających z doświadczania trudności życiowych w sytuacji stresu, choroby, kryzysu lub katastrofy.

Nabyte wiedza i umiejętności pozwolą ponadto na wprowadzanie zmian w organizacji, wpływanie na poprawę atmosfery i warunków pracy oraz zwiększanie efektywności pracowników.

Adresaci:

Studia podyplomowe adresowane są do osób: z wykształceniem wyższym, nastawionych na rozwój osobisty i zawodowy; pracujących z ludźmi i pragnących wspierać ich dążenia do optymalnego wykorzystania własnego potencjału oraz tych, którzy chcą przyczyniać się do zwiększenia jakości ich życia.

 


.

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.