PSYCHOLOGIA DLA PEDAGOGÓW

Liczba Semestrów: 2

 

CEL STUDIÓW:
przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Przygotowanie pedagogów do pracy z drugim człowiekiem, ale także do pracy z sobą i swoim najbliższym otoczeniem. Dwa semestry wypełnione konkretną wiedzą i praktyką.

ADRESACI:
absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

W trakcie studiów realizowane będą między innymi bloki z zakresu psychologii komunikacji, psychologii uczenia się, psychologii zarządzania rożnymi grupami wiekowymi. Ponadto słuchacze tych studiów nabędą umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów, rozumienia psychologii rozwoju, pojawia się też zagadnienia psychologii pracy. Te studia służą podniesieniu kompetencji. Zdobyta wiedza służyć będzie na rożnych stanowiskach i w rożnych obszarach działania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.