STUDIA PODYPLOMOWE: Psychologia komunikacji

Liczba Semestrów: 2

Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji, rozwoju umiejętności w zespole oraz rozwiązywania problemów z obszaru komunikacji interpersonalnej za pomocą różnorodnych metod. Absolwent zna charakter i formy procesu komunikacji interpersonalnej oraz metody i techniki komunikacji indywidualnej i grupowej. Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu psychologii zachowań społecznych, a także rozwiązywać konflikty stosując techniki negocjacji i mediacji.

ADRESACI:

Studia kierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele co dwa tygodnie. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie m. in. wykładów, ćwiczeń, warsztatów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów, zaliczenie 150 godzin praktyk pedagogicznych oraz złożenie pracy  dyplomowej.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to m.in.  placówki oświatowe, placówki opiekuńczo– wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.