PRAWO DLA URZĘDNIKÓW I NIEPRAWNIKOW

Liczba Semestrów: 2

CEL STUDIÓW:

Znajomość prawa potrzebna jest każdemu. Te studia mają przygotować do rozumienia prawa, umiejętnego korzystania z niego. Skoncentrowane będą na prawie pracy, prawie administracyjnym, prawie cywilny i gospodarczym.

ADRESACI:

• absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), wykonujący pracę urzędniczą,
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:( między innymi)

znajomość terminologii z zakresu prawa. Rozumienie zapisów prawa, poznanie regulacji prawnych. To są studia kompetencyjne nie nadające kwalifikacji.

.

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.